Digitalt Årsmöte i Carlskrona GK 2021

Kallelse till DIGITALT Årsmöte för Carlskrona Golfklubb.

Härmed kallas alla medlemmar i Carlskrona Golfklubb till ett digitalt årsmöte torsdagen den 18 mars, klockan 18.30. Under rådande omständigheter och restriktioner kan vi tyvärr inte genomföra ett fysiskt möte och vi hoppas att ni medlemmar har förståelse för den nya mötesformen.

Mötet kommer att genomföras enligt bifogad föredragningslista och ett mer detaljerat informationsutskick till alla mötesdelegater om hur mötet praktiskt kommer att genomföras kommer att sändas ut till alla medlemmar den 1 mars.

Alla möteshandlingar, såsom Föredragningslista, Verksamhetsberättelse, Budgetförslag, Förslag till avgifter, Valberedningens förslag samt styrelsens förslag till ändring i stadgarna, kommer att publiceras på hemsidan, samt finnas i tryckt form för avhämtning i klubbhuset senast den 11 mars.

Som ni ser i föredragningslistan finns redan namnngivna personer på de poster som normalt sett väljs på plats av mötet. Dessa är namngivna i förväg i enlighet med Riksidrottsförbundet/SISU:s rekommendationer för genomförande av digitala årsmöten.

Information i korthet;

Årsmöte 2021

  • Datum: 18 mars
  • Tid: 18.30

Mötesplattform

  • Microsoft Teams
  • Inbjudningslänk till mötet skickas till alla medlemmar klockan 15.00 på årsmötesdagen
  • Eventuell votering via Mentimeter

>>> Anslut till årsmötet<<<

Föredragningslista (uppdaterad 2021-03-18)

Information till mötesdeltagare

Verksamhetsberättelse

Budgetförslag

Förslag till avgifter

Valberedningens förslag

Styrelsens förslag till ändring i stadgarna