Periodiserad gruppträning - året runt

Sänk Din Score – Vinterträning 2021-2022 

Efter en vinters coronauppehåll är det återigen dags att anmäla sig till vår populära vinterträning i grupp!

Nytt för i år är att vi kommer bedriva träningen på klubben i grupper om 8 personer över 90 minuter där halva gruppen tränar golffys/rörlighetsträning och halva tränar teknik, med byte efter 45 minuter.

Alla deltagare kommer få ta del av plattformen Kinexit, som är vår grund till allt som rör golffys. Här kommer alla att få individuellt anpassade träningsprogram och möjlighet till träning under 6 månader. Vi kommer att erbjuda individuell Kinexit screening till alla deltagare under v. 45, för de som vill individanpassa sin fys- och rörlighetsträning mer ingående. Väljer man att inte screenas, kan man ändå anpassa träningen genom att svara på några enkla frågor i plattformen.

Träningen kommer sedan att läggas upp i fyra block.

Grundplan – v. 48-49
Block 1 – v. 3-6
Block 2 – v. 7-9
Block 3 – v.11 och 13 (utomhus)

 

Anmälan

Anmälan görs i år via MinGolf, precis som en vanlig tävlingsanmälan.
Klicka här  eller logga in som vanligt och sök efter Vinterträning SDS på Carlskrona GK. Anmälan ligger upplagd då träningen startar, dvs 9 eller 11 november.

Träningsgrupperna kommer inte att nivågrupperas speciellt utan träningen kommer att individanpassas.

SdS 1 – Tisdagar 9.00-10.30

SdS 2 – Tisdagar 10.30-12.00

SdS 3 – Torsdagar 16.00-17.30

SdS 4 – Torsdagar 17.30-19.00

SdS 5 – Torsdagar 19.00-20.30

Kostnad   1995:-

 

Sänk Din Score – Vårträning

6 veckors träning med fokus på grunder, basmotorik och ”avrostning” efter en lång vinter. Vi kommer att lägga tid på såväl det långa som det korta spelet, men huvudfokus kommer att ligga på att ge dig som deltagare en massa verktyg att använda på egen hand i din träning.

Grupperna kommer att bestå av maximalt 7 personer + tränare och vi kommer att följa alla rekommendationer och restriktioner från myndigheterna gällande hanteringen av Covid-19. All gemensam utrustning desinficeras mellan varje pass.

Träningsgrupperna kommer att nivågrupperas med en fast träningsdag varje vecka. Vi startar v.15. (Måndagen den 12 april)

Grupp 1A     Hcp 0-25     Måndagar 18.15-19.15 – FULLBOKAD
Grupp 1B     Hcp 0-25     Måndagar 19.15-20.15

Grupp 2A     Hcp 25-54     Tisdagar 17.30-18.30 – FULLBOKAD
Grupp 2B     Hcp 25-54     Tisdagar 18.45-19.45 – FULLBOKAD

Kostnad 1400:-
Anmälan görs i formuläret till höger

Sänk Din Score – Sommarträning

Under sommaren kommer vi att erbjuda temakurser i spelets olika delar där fokus kommer ligga på att testa av nuläge och ge relevanta övningar för att kunna ge bästa möjliga utveckling där den behövs som mest just nu.

Temakurser 2021

Nyhet 2021!
Tema Spel
 – Gemensam uppvärmning, följt av 11 håls spel på banan.
Efter spelet äter vi lunch och fortsätter sedan dagen med träning på de prioriteringsområden som vi definierat under förmiddagens spel.
1 juli – 8.00-14.30 – 6 platser
8.00 Uppvärmning
9.00 Start
12.00 Lunch
13.00 Träning
Kostnad – 1650:- (ink. lunch)

Klassiska temadagar
Tema Närspel –
 Grundteknik och bollbanor
Hur ska vi säkerställa att vårt närspel är funktionellt och hur ska vi få bollen att flyga ”som vi vill” utan att kompensera med tekniken?
22 juni – 16.30-18.30 – 6 platser
29 juni – 16.30-18.30 – 6 platser
Kostnad – 750:-

Tema Puttning – Grundteknik och distanskontroll
Hur säkerställer vi att vår grundteknik är funktionell och passar till såväl korta som långa puttar?
27 juni – 13.00-15.00 – 6 platser
6 juli – 16.30-18.30 – 6 platser
Kostnad – 750:-

Anmälan görs i formuläret till höger

Sänk Din Score – Höstträning 2021

Ett block med 4 veckors träning där fokus fokus ligger på spetsutveckling, samt analys, reflektion och förberedelser inför vintern. Vad måste vi bli bättre på? Hur ska vi disponera vår tid? I vilken ordning ska jag göra saker?

Träningen ligger på måndagar kl. 18.15, fyra veckor i rad och vi drar igång den 23/8. Anmälan görs på hemsidan.