Periodiserad gruppträning - året runt

Sänk Din Score – Höstträning

Ytterligare ett block med 5 veckors träning där fokus fokus ligger på spetsutveckling, samt analys, reflektion och förberedelser inför vintern. Vad måste vi bli bättre på? Hur ska vi disponera vår tid? I vilken ordning ska jag göra saker?

Vi startar vecka 34, måndagen den 19 augusti och håller på till vecka 39.
Vi har dock uppehåll måndagen den 9 september.

Träningsgrupperna kommer även under hösten att nivågrupperas med en fast träningsdag, måndagar, varje vecka.

Grupp 1     Hcp under 20     Måndagar 17.30-18.30

Grupp 2     Hcp över 20       Måndagar 18.45-19.45

Kostnad 1200:-

Sänk Din Score – Vinterträning

Då vi har utvärderat tidigare års vinterträning har vi kommit fram till att den återkommande ”bristen” har varit att det har upplevts som för lång tid mellan att träningen slutar och när vårblocket drar igång. Därför kommer årets upplägg att justeras framåt i tiden.

Vi kommer att ha en uppstartsträff v  för att då ge alla ett basmotoriskt träningsprogram att göra hemma. Detta kommer att vara grunden till den fortsatta träning och något som kommer att genomsyra hela vintern (och resten av året).

Efter det kommer träningen att läggas upp i fyra block.

Block 1 –
Block 2 –
Block 3 –
Block 4 –

Träningsgrupperna kommer inte att nivågrupperas speciellt utan träningen kommer att individanpassas.

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Kostnad

Anmälan görs i fomuläret till höger

Sänk Din Score – Vårträning

6 veckors träning med fokus på grunder, basmotorik och ”avrostning” efter en lång vinter. Vi kommer att lägga tid på såväl det långa som det korta spelet, men huvudfokus kommer att ligga på att ge dig som deltagare en massa verktyg att använda på egen hand i din träning.

Träningsgrupperna kommer att nivågrupperas med en fast träningsdag varje vecka. Vi startar v.15. (Måndagen den 8 april)

Grupp 1A     Hcp 0-18     Måndagar 17.30-18.30 – Fulltecknat
Grupp 1B     Hcp 0-18     Måndagar 18.45-19.45 – 7 platser kvar

Grupp 2A     Hcp 18-36     Tisdagar 19.00-20.00 – Fulltecknat
Grupp 2B     Hcp 18-36     Onsdagar 18.15-19.15 – Fulltecknat

Grupp 3     Hcp 37-54     Måndagar 18.45-19.45 – 2 platser kvar

Kostnad 1250:-
Anmälan görs i formuläret till höger

Sänk Din Score – Sommarträning

Under sommaren kommer vi att erbjuda temakurser i spelets olika delar där fokus kommer ligga på att testa av nuläge och ge relevanta övningar för att kunna ge bästa möjliga utveckling där den behövs som mest just nu.

Temakurser:

Tema Clubspeed – Klubbhastighet i fokus!
Hur ska vi öka hastigheten på klubban för att slå bollen längre?
Kurs 1. – FULLBOKAD
Introduktion: Lördag 29/6 – 9.00-10.30
Uppföljning: Torsdag 4/7 – 17.00-18.00
Kurs 2.
Introduktion: Söndag 14/7 – 9.00-10.30
Uppföljning: Söndag 21/7 – 9.00-10.00
Kostnad: 695:-  (Max 6 platser)

Tema Närspel – Grundteknik och bollbanor
Hur ska vi säkerställa att vårt närspel är funktionellt och hur ska vi få bollen att flyga ”som vi vill” utan att kompensera med tekniken?
Kurs 1. – FULLBOKAD
Lördag 29/6 – 13.00-15.00
Kurs 2.
Söndag 14/7 – 13.00-15.00
Kostnad: 495:-  (Max 8 platser)