Periodiserad gruppträning - året runt

Sänk Din Score – Vinterträning

Nytt upplägg för vinterträningen 18/19!

Då vi har utvärderat tidigare års vinterträning har vi kommit fram till att den återkommande ”bristen” har varit att det har upplevts som för lång tid mellan att träningen slutar och när vårblocket drar igång. Därför kommer årets upplägg att justeras framåt i tiden.

Vi kommer att ha en uppstartsträff v 45 för att då ge alla ett basmotoriskt träningsprogram att göra hemma. Detta kommer att vara grunden till den fortsatta träning och något som kommer att genomsyra hela vintern (och resten av året).

Efter det kommer träningen att läggas upp i fyra block.

Block 1 – vecka 48-50
Block 2 – vecka 3-5
Block 3 – vecka 6-9
Block 4 – vecka 11-12 (söndagen v.12 flyttas pga golfresa)

Träningsgrupperna kommer inte att nivågrupperas speciellt utan träningen kommer att individanpassas.

Grupp 1     Torsdagar 16.15-17.15   2 platser kvar

Grupp 2     Torsdagar 17.30-18.30   1 plats kvar

Grupp 3     Söndagar 12.00-13.00   Fullt!

Grupp 4     Söndagar 13.15-14.15   1 plats kvar

Kostnad 1750:-

Anmälan görs i fomuläret till höger

Sänk Din Score – Vårträning

6 veckors träning med fokus på grunder, basmotorik och ”avrostning” efter en lång vinter. Vi kommer att lägga tid på såväl det långa som det korta spelet, men huvudfokus kommer att ligga på att ge dig som deltagare en massa verktyg att använda på egen hand i din träning.

Träningsgrupperna kommer att nivågrupperas med en fast träningsdag varje vecka. Vi startar våren 2019 igen.

Grupp 1     Hcp 37-54

Grupp 2     Hcp 18-36

Grupp 3     Hcp 0-18

Kostnad

Sänk Din Score – Sommarträning

Under sommaren kommer vi att erbjuda temakurser i spelets olika delar där fokus kommer ligga på att testa av nuläge och ge relevanta övningar för att kunna ge bästa möjliga utveckling där den behövs som mest just nu.
Under sommaren ska vi ju spela golf, men det finns alltid utrymme för förbättring för att just sänka vår score när vi spelar och med rätt typ av lätta tester kan vi direkt hitta lösningar som förhoppningsvis visar sig relativt snabbt i scorekortet.

Temakurser:

Kostnad:

Fler datum och teman kan tillkomma.

 

 

Sänk Din Score – Höstträning

Ytterligare ett block med 6 veckors träning där fokus fokus ligger på analys, reflektion och förberedelser inför vintern. Hur ska vi, på bästa sätt, analysera den gångna säsongen och blicka fram mot 2019 redan nu? Vad kan vi dra lärdom av? Vad måste vi bli bättre på? Hur ska vi disponera vår tid? I vilken ordning ska jag göra saker?

Träningsgrupperna kommer även under hösten att nivågrupperas med en fast träningsdag varje vecka. Vi startar hösten 2019 igen!

Grupp 1     Hcp 37-54

Grupp 2     Hcp 18-36

Grupp 3     Hcp 0-18

Kostnad