Årsmöte i Carlskrona GK 2024

Kallelse till årsmöte för Carlskrona Golfklubb.

Härmed kallas alla medlemmar i Carlskrona Golfklubb till årsmöte torsdagen den 21 mars, klockan 18.30.

Årsmötet kommer att hållas i restaurangen på klubben.

Alla möteshandlingar, såsom Föredragningslista, Verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse, Budgetförslag, Förslag till avgifter, Valberedningens förslag samt i rätt tid inkomna motioner med styrelsens yttrande, kommer att publiceras här, samt finnas i tryckt form för avhämtning i klubbhuset, senast en vecka före årsmötet.