Tävla

Tilltalande spelformer, lockande prisbord!

Att tävla på CGK/ Almö

Tävlingskommitténs målsättning är att skapa tävlingar med hög kvalité.

Vidare eftersträvar vi ett tilltalande tävlingsprogram med varierande spelformer, som lockar gästande golfare och klubbmedlemmar till Almö på tävlingsdagarna.  

Kommittén hoppas på ett gott samarbete med sponsorer som erbjuder lockande prisbord.

För att nå målen ska vi utveckla det redan goda samarbetet med övriga kommittér i klubben.

Övrig information

Lokala Tävlingsbestämmelser

Lokala regler

 

 

Kontakta oss om du vill veta mer

Kansli


info@carlskronagk.com
0457 35 123

Hans-Peter Ehrlow

Ordf. Tävlingskommittén
hans-peter@ehrlow.se
0708-347778