Privatlektioner 2024

Enskilda lektioner och PT-paket

Privatlektioner:

Enskilda lektioner med inriktning på ett specifikt moment, exempelvis; sving, närspel, puttning etc.

25 min     1 person     525:-

50 min     1 person     950:-

50 min     Parlektion     1100:-

Custom Fitting:

Läs mer om Custom Fitting och vad som är lämplig tidsåtgång baserat på vad du vill testa här

25 min     1 person     525:-

50 min    1 person     950:

Nytt för 2023 är att du får tillbaka halva kostnaden för utprovningen om du köper dina klubbor av oss.

Juniorer (upp till 18 år) har 20% rabatt på lektioner, PT-paket och Custom Fitting

Bokning

Nu går det att boka Privatlektioner och Custom Fittings med Henrik direkt i MATCHi-appen eller genom att klicka här!

Vi rekommenderar alla som vill att skapa ett kostnadsfritt konto hos MATCHi så ni kan utnyttja alla funktioner och ta del av alla erbjudanden på bästa möjliga sätt!

MATCHi-appen hittar ni där appar finns 

All betalning sker direkt i MATCHi.
Tänk på att tiderna avser 25-minuters Privatlektion eller Custom Fitting, så för att priserna ska bli rätt när man bokar 50 minuter så får man använda rabattkoden 50MIN vid utcheckningen.

Är du junior under 18 år och bokar och betalar via MATCHi är det följande rabattkoder som gäller;
25 minuter – J25
50 minuter – J50

PT-paket:

PT Small     1 x 50 min + 2 x 25 min     2150:-
Vårt minsta paket är utformat för elever som önskar en snabb och funktionellt användbar analys av både sin svingteknik och sin fysiska förmåga. Kopplingen däremellan ger oss en god grund för en enklare, men givetvis helt individuellt utformad, utvecklingsplan. Vid första träningstillfället gör vi tillsammans en screening av elevens rörlighet- och koordinationsförmåga. Golfsvingen filmas i en kombination med att viktiga mätvärden från TrackMan definieras. De två efterföljande 25-minuterspassen utformas sedan med en inriktning och innehåll baserat på det första analyspasset och elevens egna önskemål.

PT Medium     1 x 50 min + 4 x 25 min     3200:-
Detta paket riktar sig till elever som önskar en lite djupare analys av sitt golfspel och en mer kontinuerlig återkoppling efter den inledande analysen av sin svingteknik och fysiska förmåga. De efterföljande, individuellt utformade, träningspassen kopplar vi till elevens svingteknik, specifika spelmoment samt områden som leder till ett tryggare spel och förbättrad score. Efter varje enskilt 25-minuterspass får eleven en sammanfattning som sedan utvecklar grunden för hur nästkommande pass och innehåll planeras. Eleven får också konkreta tips och råd för hur den enskilda träningen mellan varje 25-minuterspass bäst ska bedrivas.
Vi kallar det Att Träna På Att Träna vilket snabbt skapar ett funktionellt verktyg för att skapa goda vanor och rutiner för utvecklingen av våra elevers träning.

 

PT Large     2 x 50 min + 4 x 25 min     4150:-
Det största av våra PT-paket är ett mera omfattande utvecklingsupplägg som riktar sig till elever med en stark ambition och spänner därför också över en längre tidsaxel, med flera efterföljande uppföljningspass. Vi gör här precis som i paketen Small och Medium en inledande analys av elevens svingteknink och fysiska förmåga. Informationen från svinganalysen och den fysiska screeningen sätter därefter grunden till hur vi tillsammans med eleven formar en helt individanpassad utvecklingsplan. Den löpande feedbacken efter varje enskilt 25-minuterspass kombinerar för eleven prioriterade förbättringsområden med konkreta tips och råd för hur den egna teknik– och fysträningen mellan de inplanerade gemensamma träningspassen ska bedrivas.

Ett avslutande 50-minuterspass blir sedan målgången för den progressionsresa som skett hos eleven med en återscreening av den fysiska förmågan kopplat till påvisbara och konkreta mätvärden och teknikförbättringar som skett i elevens golfsving. Eleven väljer sedan efter detta att antingen under en tid fortsätta med sin träning på egen hand eller koppla på ett nytt och helt individuellt fortsättningsupplägg inom akademins breda utbud och olika inriktningar.

I samtliga av våra PT-paket ingår dessutom ett personligt Kinexitmedlemskap med fri tillgång till personligt utformad rörlighets- och fysträning då detta är plattformen vi använder oss av i samband med elevens screeningprocess.

Den löpande feedbacken mellan de olika träningspassen och all kommunikation som bilder och filmer kopplat till sving och teknikövningar distribueras via plattformen CoachNow och ingår i samtliga av våra PT-paket.

Spel på banan

PT Spel     1 x 9 hål + 1 x 25 min lektion     2000:-

PT Spel – 2 pers     1 x 9 hål + 1 x 50 min lektion     2500:-

I Spel-paketen ingår nio håls spelobservation med diskussion kring spelstrategi på banan. Att kunna följa eleven i nio hål för att på så sätt kunna utvärdera och diskutera kring situationer som uppstår och lägen som kanske blir svåra att återskapa på övningsfältet är ett väldigt bra sätt att utveckla elevens förståelse för hur spelet läggas upp för bästa möjliga resultat. Det ger också oss en inblick i vad eleven bör fokusera sin träning mest på och det är absolut inte ovanligt att elevens egen analys av det sitt eget spel, inte riktigt stämmer med verkligheten.

Spelobservationen följs sedan upp med en lektion där vi fokuserar på det eller de moment i spelet som vi kommit fram till bör prioriteras.

Kontakta oss om du vill veta mer

Henrik Swärdh

PGA Head Professional
hs@carlskronagk.com
0708-627399

Hilda Hagström

PGA Club Professional
hilda@carlskronagk.com
0768-826576