Styrelse

Styrelsen består av:

Ordförande:
Roger Bard  roger.bard@hotmail.se

Styrelseledamöter:

Siri Somehagen  siri.mogren@gmail.com

Jesper Billing  jesperbilling123@gmail.com

Torbjörn Jonasson  whalenjonasson@gmail.com

Emma Stenbeck  emma.stenbeck@live.com

Suppleanter:
Britta Isén Nordbeck  briisenor@gmail.com

Information från styrelsen

Stadgar för Carlskrona Golfklubb

Valberedningen
Annika Forss
Mats Brander