Styrelse

Styrelsen består av:

Ordförande:
Roger Bard  roger.bard@hotmail.se

Styrelseledamöter:

Malin Lindeberg malin.lindeberg@beansincup.se

Jesper Billing  jesperbilling123@gmail.com

Torbjörn Jonasson  whalenjonasson@gmail.com

Emma Stenbeck  emma.stenbeck@live.com

Suppleanter:
Britta Isén Nordbeck  briisenor@gmail.com

Henrick Gyllberg henrick.gyllberg@bth.se

Information från styrelsen

Stadgar för Carlskrona Golfklubb

Alkohol- och drogpolicy

Årsmötetsprotokoll 2024

Valberedningen
Mats Brander
Lena Alm Gustavsson