Styrelse

Ordföranden har ordet

Under vintern har valberedning jobbat med att få fram förslag på styrelse till Carlskrona GK AB samt förening.

Vi är valda under årsmötet för att företräda Er medlemmar för att skapa en attraktiv golfanläggning.

Styrelsen kommer att arbeta utan arvode, och har som mål att företräda alla medlemmar. Vi skall genom styrelsemöte ange inriktning och prioriteringar för klubben. För att verkställa besluten har vi vår VD (Anders Johansson) som skall leda personal och utföra de uppgifter som styrelsen har som inriktning och viktiga prioriteringar.

Jag tror att listan på önskemål är lång och gedigen och kommer inte att kunna förverkligas inom ett år utan styrelsen måste göra en längre plan för att stegvis utveckla och förfina Carlskrona GK.

Styrelsen planerar därför att träffas redan den 22 mars för att påbörja sitt arbete.

Styrelsen tackar för förtroendet ifrån Er medlemmar och skall göra sitt bästa för att driva Carlskrona GK framåt!

Ordförande med styrelsens medlemmar

Med vänlig hälsning / Johan Braun

Styrelsen består av:

Ordförande:
Johan Braun (nyval för 1 år) johan.braun@nfodrives.se

Styrelseledamöter:
Siri Somehagen (Nyval, 2 år) siri.mogren@gmail.com

Jesper Billing (Vald t.o.m 2022) jesperbilling123@gmail.com

Torbjörn Jonasson (Vald t.o.m 2022) whalenjonasson@gmail.com

Roger Bard (nyval för 2 år) roger.bard@hotmail.se

Suppleanter:
Britta Isén Nordbeck (nyval för 1 år) briisenor@gmail.com

Emma Stenbeck (omval för 1 år) emma.stenbeck@live.com