Kommittéer

Kontaktuppgifter till klubbens kommittéer

Medlemskommittén

Eva-Lott Eitrem

Kommittéordförande
evalott.eitrem@gmail.com
0732-426962

Anläggningskommittén

Torbjörn Jonasson

Kommittéordförande
whalenjonasson@gmail.com
0709-578511

Tävlingskommittén

Vakant

Kommittéordförande

HCP- och Regelkommittén

Johan Elg

Kommittéordförande
johan.elg1955@outlook.com
0733-840561