Kommittéer

Kontaktuppgifter till klubbens kommittéer

Medlemskommittén

Vakant

Kommittéordförande

Anläggningskommittén

Torbjörn Jonasson

Kommittéordförande
whalenjonasson@gmail.com
0709-578511

Tävlingskommittén

Tävling

Tävlingskommitté ordförande
anders.wiberg.01@gmail.com
0730497190

HCP- och Regelkommittén

Johan Elg

Kommittéordförande
johan.elg1955@outlook.com
0733-840561