Seniorgolfen

Veckogolf och Vibokannan

Seniorgolfen är till för klubbens seniorer som är 55 år eller äldre. Seniorgolfen spelas varje tisdag och fredag under hela säsongen.

Startavgift vid varje deltagartillfälle är 40:- och görs på plats till den som är ansvarig, även ett scorekort fylls i med handicap och antal erhållna slag och lämnas till ansvarig vid samlingen.

På tisdagar spelas singelspel och på fredagar anordnas lagtävling beroende på deltagarantal.

Under juli månad är det upp till var och en att anmäla till receptionen att man har tänkt att spela tisdagar eller fredagar. Är du inte anmäld dagen innan kl. 12 raderas obokade tider och plats lämnas till våra övriga medlemmar och gäster. Vänligen respektera detta.

Under säsongens tisdagar samlar du ihop poäng och kan tillslut bli “Vibokannans” segrare.

Under vinterhalvåret spelas även då seniorgolf för de som önskar, första start är kl. 9.30 och samling 30 minuter innan första start.

Är du ny och intresserad av att delta på seniorgolfen är du välkommen att ta kontakt med oss.

 

Kontakta oss om du vill veta mer

Bernt-Eric Mattisson


bernt-eric@telia.com

Kansli


info@carlskronagk.com
045735123