Seniorgolfen

Veckogolf och Vibokannan

Seniorgolfen är till för klubbens seniorer som är 55 år eller äldre. Seniorgolfen spelas varje tisdag och fredag under hela säsongen.

Seniorgolfen

Information Tisdagsgolfen

information Fredagsgolfen

 

 

Kontakta oss om du vill veta mer

Rolf Movert


rmovert@gmail.com

Kansli


info@carlskronagk.com
045735123