High Performance Coaching

För dig som vill ta din golf till nästa nivå

High Performance Coaching

Teknikplanen för respektive deltagare är nu satt! Vårt generella fokus under hela HPC kommer att ligga på bladkontroll och på att få spelarna att, med kunskap om varför, kunna felsöka själva för att ta nästa steg i såväl sin träning som sitt spel på banan.

Filosofin bakom HPC grundar sig i Utvecklingsplanen, som är framarbetad med Svenska Golfförbundets Utvecklingsplan som grund. Vi ser därigenom till att vi inte enbart fastnar i tekniken, utan även ser till de andra delarna av Utvecklingshjulet; Fysiskt, Strategiskt, Socialt och Mentalt.

Workshop Juni – Puttning

Har vi egentligen koll på vad som verkligen påverkar bollen när vi puttar? Drar vi relevanta slutsatser av vårt spel på greenerna eller är vi fortfarande fast i gamla klyschor som ”i eller förbi!”

För att kunna rikta träningen och designa övningar för varje spelare måste vi först testa av färdigheterna i enkla tester. Efter det kan vi designa övningsbatterier som passar spelaren och som faktiskt ger en effekt på scoren, inte bara ser bra ut på papper.

Workshop Maj – Träning med feedback

För att kunna dra relevanta slutsatser av sin bollflykt måste vi förstå vad som påverkar såväl klubban som bollen. Vi arbetar med TrackMan för att få feedback på såväl klubbans rörelse som bollflykten, men då är det av yttersta vikt att spelarna själva förstår vad de värden man får från TM betyder och därefter även förstår hur man kan påverka dessa värden i en eller annan riktning.

Vi gästades under workshopen av Filip Oesten från Sölvesborgs Golfklubb. Filip är en oerhört begåvad tränare som även han arbetar med TrackMan till vardags. Workshopen inleddes med teori där begrepp och terminologi klarlades och därefter följde en del praktiska övningar för att få möjlighet att, i smågrupper, diskutera kring värdena och försöka påverka dem i olika riktningar.

Vad är High Performance Coaching?

HPC är för dig som vill ta nästa steg i ditt golfspel och verkligen vill optimera din träning för att nå dina mål. Vi ser över helheten hos dig som individ och lägger upp en plan som passar dig, samt ger dig en inblick i hur träning bedrivs och följs upp på en högre nivå än vad ”vanliga klubbgolfare” är vana vid.

Som deltagare i denna träningsgrupp kommer du dels att få individuell coaching och uppföljning på din egen resa, samt ta del av träning i grupp som riktar sig till golfare med samma inställning till träning och utveckling. Vi kommer även att bjuda in gäster under säsongen som kommer att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom olika områden.

HPC är öppet för alla, oavsett klubbtillhörighet och blir man uttagen binder man upp sig för hela perioden april-september 2019.

Som deltagare får du:

  • Upptaktsträff, 2 timmar, i april
  • Halvdag träning i grupp, 1 ggr/månad, maj-september
  • 50 minuter individuell analys och upplägg under april
  • 25 minuter individuell uppföljning per månad, maj-september
  • Uppföljning i CoachNow med träningsprogram och övningar
  • Fria bollar på Drivingrangen hela 2019
  • 1 spellektion, 9 hål, under maj-juni
  • Tillgång till bollväska med premiumbollar samt studio och Trackman för egen träning.

Kostnad: 895:-/månad (löpande april-september)
Faktureras den förste varje månad med 10 dagars förfallodatum.