High Performance Coaching

För dig som vill ta din golf till nästa nivå

Vad är High Performance Coaching?

HPC är för dig som vill ta nästa steg i ditt golfspel och verkligen vill optimera din träning för att nå dina mål. Vi ser över helheten hos dig som individ och lägger upp en plan som passar dig, samt ger dig en inblick i hur träning bedrivs och följs upp på en högre nivå än vad ”vanliga klubbgolfare” är vana vid.

Som deltagare i HPC kommer du dels att få individuell coaching och uppföljning på din egen resa, samt ta del av träning i grupp som riktar sig till golfare med samma inställning till träning och utveckling. Vi kommer även att bjuda in gäster under säsongen som kommer att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom olika områden.

Nytt för 2020 är att det finns två varianter av HPC:
– HPC 1.0 är en grundversion som riktar sig till dig som inte varit med i HPC tidigare och som spänner över perioden april till september.
– HPC 365, för dig som varit med tidigare och som vill göra ett ordentligt helårsupplägg.

HPC är öppet för alla, oavsett klubbtillhörighet och blir man uttagen binder man upp sig för hela perioden.

HPC 365

HPC 365 är ett upplägg över hela året, precis så som en elitspelare skulle lägga upp sin träning. Planen är central och genomsyrar alla delar, vi lägger upp och periodiserar ett helt år med grundträning, specialiseringsträning, tävlingar och utvärderingar. Allt flätas samman för att på bästa sätt optimera både utveckling och prestation, precis som på högsta nivå.

Vi utgår naturligtvis från ditt nuläge, men grundar hela tiden resonemang, planering och utvärdering i utvecklingspyramiden som är central i all verksamhet inom SGF och Swedish Golf Team. Vi lägger en bra fysisk grund att stå på, vi utvecklar den motoriska färdigheten i basrörelserna, vi överför detta till klubba och boll, vi tar det till spellika/slumpmässiga situationer och vi adderar till slut extern press i form av tävling.

Utvärdering och tester sker hela tiden upp och ner i pyramiden för att på så sätt finjustera just din individuella utvecklingsplan.

Ansökan görs i formuläret längst ner på sidan

Som deltagare i HPC 365 får du:

 • 50 minuter individuell analys och uppföljning varje månad, april-september
 • Uppföljning i CoachNow med träningsprogram och övningar
 • Utvärdering – månads- och kvartalsvis
 • Fria bollar på Drivingrangen hela 2020
 • Spelobservation på banan
 • Fyra workshops under året
 • Tillgång till SwGT Online för statistik
 • Vinterträning Small Group Bas+ (med möjlighet att utöka med STAC Screening)
 • Tillgång till bollväska med premiumbollar samt studio och Trackman för egen träning.

Kostnad: 1195:-/månad, löpande helår
Totalt 14 340:- (Ordinarie pris 27 335:-)

Faktureras kvartalsvis med 10 dagars förfallodatum.

HPC 1.0 – ansökan stängd för 2020

Filosofin bakom HPC grundar sig i Utvecklingsplanen, som är framarbetad med Svenska Golfförbundets Utvecklingsplan som grund. Vi ser därigenom till att vi inte enbart fastnar i tekniken, utan även ser till de andra delarna av Utvecklingshjulet; Fysiskt, Strategiskt, Socialt och Mentalt.

Därav måste du formulera en ansökan som beskriver varför du tror att HPC är rätt för just dig. Ansökan görs i formuläret till höger och sista anmälningsdag är den 31/3. Handicap-gränsen för HPC 1.0 är 20,0

Datum och tider för halvdagarna i grupp 2020

April – 4/4, 14.00-15.30

Maj – 2/5, 8.30-12.00

Juni – 21/6, 8.30-12.00

Juli – 19/7, 8.30-12.00

Augusti – 15/8, 8.30-12.00

September – 19/9, 8.30-12.00

 Som deltagare i HPC 1.0 får du:

 • Upptaktsträff i april
 • Halvdag träning i grupp, 1 ggr/månad, maj-september
 • 50 minuter individuell analys och upplägg under april
 • 25 minuter individuell uppföljning per månad, maj-september
 • Uppföljning i CoachNow med träningsprogram och övningar
 • Fria bollar på Drivingrangen hela 2020
 • Spelobservation på banan
 • Tillgång till SwGT Online för statistik
 • Tillgång till bollväska med premiumbollar samt studio och Trackman för egen träning.

Kostnad: 1095:-/månad, löpande april-september
Totalt 6570:- (Ordinarie pris 9795:-)

Faktureras den förste varje månad med 10 dagars förfallodatum. Möjlighet till autogiro finns.

Ansökan HPC 365