Träningstrappan - periodiserad gruppträning

För att skapa progression i sin träning och utveckling krävs ett system som gör att man säkerställer att man tränar på rätt saker vid rätt tillfälle. Ett sådant system behöver också vara ”lättnavigerat” när man vill utvärdera och hitta såväl framgångsfaktorer som luckor som behöver täppas till. Vi använder oss av en trappa och det finns en mängd olika modeller i olika idrotter som går ut på i stort sett samma sak. I Swedish Golf Team används exempelvis, sedan länge, en Pyramid för att illustrera samma koncept.

Att FYS finns längst ner i trappan är logiskt, kroppen och dina fysiska förutsättning lägger grunden för alla idrottsliga prestationer. Att sedan förädla och utveckla en TEKNIK eller ett specifikt RÖRELSEmönster är nästa steg. Efter det gäller det att kunna utföra en kvantitet av SPECIFIKA REPETITIONER, som golfslag eller starter från ett startblock för att ta annat exempel än från golfens värld. Steg fyra i trappan fokuserar på FULL PRESTATION, precis som den är tänkt att utföras när vi sedan kommer upp på det översta steget som är TÄVLING. Enda skillnaden mellan de två översta stegen i trappan är att det finns någon form av ”konsekvens” längst upp.

Träningstrappan Vårträning 2024

Vår populära Vårträning är tillbaka i ”ny kostym” i Träningstrappan. Konceptet har utvecklats för att tydligare gå i linje med vårt tänk om periodisering – dvs. att det är smart att träna på olika saker säsongens olika perioder. Träningen startar v. 15, antingen måndagen den 8 eller tisdagen den 9 april och håller på i sex veckor.

Strukturen är densamma som tidigare, sex veckors träning med fokus på grunder, basmotorik och ”avrostning” efter en lång vinter. Vi kommer att lägga tid på såväl det långa som det korta spelet, men huvudfokus kommer att ligga på att ge dig som deltagare en massa verktyg att använda på egen hand i din träning.

Grupperna kommer att bestå av maximalt 8 personer + tränare och vi kommer köra vidare med en renodlad damgrupp, precis som ifjol.

Som deltagare i Träningstrappan Vårträning kommer du också få möjligheten att köpa vårt nya digitala koncept ”Säsongscoachen”, för endast 300:- (ordinarie pris 500:-). Säsongscoachen kommer att vara app-baserad coaching, en gång i veckan, från mitten av april till slutet av augusti. Här kommer du att få tillgång till Veckans övning, samt få förslag och tips på hur du kan planera din träningsvecka.

Anmälan

Anmälan öppnar 26 februari och görs via MinGolf, precis som en vanlig tävlingsanmälan.
Klicka här  eller logga in som vanligt och sök efter Träningstrappan Vår på Carlskrona GK. Anmälan ligger upplagd då träningen startar, dvs den 8 eller 9 april.

Träningsgrupperna kommer att nivågrupperas väldigt generellt, där den sena måndagsgruppen kommer att rikta sig till de med något lägre handicap, men informationen kommer vara densamma i alla grupper. Vi kommer att köra en renodlad Damgrupp, samt två mixade grupper.

Grupp DAM – Måndagar 18.00-19.00 – Fullbokad

Grupp 1 – Måndagar 19.15-20.15 – mer än 2 platser kvar

Grupp 2 – Tisdagar 18.30-19.30 – Fullbokad

Kostnad  – 1700:-
Inklusive Säsongscoachen – 2000:-

Vinterträning 2023-2024 

Vi kör vidare på fjolårets koncept med träning på klubben i grupper om 6 personer över 90 minuter. Halva gruppen tränar golffys/rörlighetsträning i vår konferenssal och halva tränar teknik i studion, sedan byter vi efter 45 minuter.

Alla deltagare kommer få ta del av plattformen Kinexit, som är vår grund till allt som rör golffys. Här kommer alla att få individuellt anpassade träningsprogram och möjlighet till träning under 6 månader. Vi kommer att erbjuda individuell Kinexit screening till alla deltagare under v. 45, för de som vill individanpassa sin fys- och rörlighetsträning mer ingående. Väljer man att inte screenas, kan man ändå anpassa träningen genom att göra en enklare screening på egen hand.

Träningen kommer sedan att läggas upp i fyra block.

Grundplan – v. 49-50
Block 1 – v. 2, 4-6
Block 2 – v. 7-9
En vecka under perioden v.3-9 kommer att falla bort pga träningsläger i Spanien.
Block 3 – v.11 och 12 (alt 13) – utomhus

 

Anmälan

Anmälan görs i år via MinGolf, precis som en vanlig tävlingsanmälan.
Klicka här  eller logga in som vanligt och sök efter Träningstrappan Vinter på Carlskrona GK. Anmälan ligger upplagd då träningen startar, dvs den 9 november.

Träningsgrupperna kommer inte att nivågrupperas speciellt utan träningen kommer att individanpassas.

Vi har två nyheter denna vintern, den första är att fys-delen kommer att skötas av Wille Ahlgren och den andra är att vi även erbjuder träning dagtid torsdagar mellan klockan 13.00-14.30

Grupp 1 – Torsdagar 13.00-14.30 – 2 platser kvar

Grupp 2 – Torsdagar 17.00-18.30 – 1 plats kvar

Grupp 3 – Torsdagar 18.45-20.15 – Fullbokad

Kostnad   2295:-

Som deltagare under vintern får man också möjlighet att köpa klippkort för egen träning i vår simulator till 50% rabatt