Onsdagsgolfen 2024

ONSDAGAR 17 APRIL – 4 SEPTEMBER MED
FINALSPEL SÖNDAGEN DEN 8 SEPTEMBER

Du kan starta tävla vilken onsdag du vill mellan kl. 08.00-17.50!
Startavgift 60:-

Dina 10 bästa resultat räknas tom 8/9.

Inga startförbud & tävlingen är endast öppen för klubbens medlemmar.

Avslutningen 8/9 ingår i tävlingen och spelas i ledarbollar.
För att delta i finalspelet måste du ha deltagit vid minst sex deltävlingar under säsongen för att få möjlighet att delta.

POÄNGFÖRDELNING

Vid fler än 20 deltagare i respektive klass fördelas poängen enligt följande, 15-12-10-8-6-5-4-3-2-1 och vid färre än 20 deltagare ser fördelningen ut på följande vis, 8-6-4-3-2-1

RESULTAT ONSDAGSGOLFEN V.17:

A-klass
B-klass
Dam-klass

Poängligan
Lagtävlingen
Närmast hål

 

ONSDAGSGOLFEN – FLERA TÄVLINGAR I EN

Veckotävlingen – De 10 bästa resultaten under säsongen räknas in i en herrklass och en damklass.
Startavgift 60:-/tävlingstillfälle.
Endast fysiska scorekort – vi arbetar med en lösning för digitala kort och återkommer om det blir en möjlighet under säsongen.
Bollar delas ut till de bästa resultaten varje vecka.
Ingår i startavgiften.

Lagtävling – Tvåmannalag, bästboll. Lagets bästa nettoscore per hål räknas. Laget behöver inte gå i samma boll.
De 8 bästa onsdagarna räknas. Resultatredovisning sker på anslagstavlan i klubbhuset.
Startavgift 200:- per lag, avgiften gäller hela säsongen.
Vid lika resultat gäller bästa enskilda score, sedan näst bästa osv.

Närmast hål – Varje vecka på Hål 15.
Ingår i startavgiften. Resultatredovisning sker på anslagstavlan i klubbhuset.

Eclectic – Samordnare Axel Jephson.
Anmälan genom kansliet. Samla till Din drömscore!
Startavgift 100:- per person, avgiften gäller hela säsongen.
Se anslagstavlan ang. regler och resultatredovisning.

Viktigt: Personalen för in alla resultat i GIT, därav är
inga egna registreringar i GIT tillåtna i Onsdagsgolfen

Backtee – ett uppskattat inslag varje månad

I år fortsätter vi, första onsdagen varje månad, att spela Onsdagsgolfen från Backtee, dvs Blå tee för damer och Vit tee för herrar. Roger och hans team kommer också att vässa banan lite extra dessa onsdagar för att vi verkligen ska kunna bjuda på riktig ”Tournament Setup”

Datumen för spel från Backtee är följande;
Onsdagen 1 maj
Onsdagen 5 juni
Onsdagen den 3 juli
Onsdagen den 7 augusti
Onsdagen den 4 september

Regler angående val av tee:

Herrar, fr.o.m. året man fyller 75 år, och Damer, fr.o.m. året man fyller 70 år, äger rätt att välja spel från en främre tee, röd respektive orange.

Detsamma gäller flickor och pojkar upp t.o.m. det år man fyller 12 år.

Valet är bindande för hela årets spel i Onsdagsgolfen, vilket innebär att första tävlingen för året fastställer vilken tee resten av årets spel kommer att ske ifrån.
För er som valt att spela från en främre tee innebär detta alltså blå, respektive röd tee, första onsdagen varje månad, då tävlingen spelas från Backtee.

Valet påverkar dock inte andra tävlingar i klubbens regi, utan gäller endast för denna serie tävlingar.

Regler angående transportmedel

Onsdagsgolfen är undantagen den lokala regeln om att tillstånd krävs för att få använda transportmedel. Här krävs alltså inga läkarintyg etc.

Detta gäller 2024

  • Endast betalning via swish eller kort, inga kontanter.
  • Inga scorekort i Lagtävlingen – resultatrapportering sker på anslagstavlan
  • Närmast Hål rapporteras på anslagstavlan

SCOREKORT

Tyvärr fungerar inte systemet med digitala scorekort som vi önskar och vi tvingas därför fortsätta även årets säsong med fysiska scorekort i papper. Vi jobbar på en lösning där vi kan erbjuda både digitala och fysiska kort och återkommer om det blir en möjlighet under säsongen.

  • Ett scorekort per spelare
  • Underskrivet av markör
  • Inlämnat i shopen eller i greenfeeinkastet

LAGTÄVLINGEN

Spelas precis som tidigare år i tvåmannalag som bästboll. Bästa nettoscoren per hål räknas som lagets resultat och de 8 bästa onsdagarna räknas. Då scorekortshanteringen blir nästintill omöjligt i och med övergången till digitala scorekort kommer lagets resultat att noteras på anslagstavlan i klubbhuset, precis som Eclecticen.

NÄRMAST HÅL

Även Närmast Hål, som vi självklart fortsätter att ha på hål 15, kommer att noteras på anslagstavlan då inga fysiska scorekort ska lämnas in. Det kommer att sitta en klassisk ”Närmast Hål-skylt” på anslagstavlan där ni noterar ert resultat om ni är närmre än det senast noterade resultatet.