Pin High

Klubbtidningen i ny kostym

Golfklubben framtidssatsar – blir hållbarhetsgodkänd
2020-10-01

CGK har goda chanser att bli Blekinges första golfklubb som får internationellt hållbarhetscertifikat. Ett gediget miljö- och hållbarhetsarbete ligger bakom.

Annette Nordqvist har tillsammans med head greenkeeper Roger Hillborg utgjort klubbens miljökommitté i 12 år. På eget initiativ har de gjort en miljöplan och steg för steg sett till att miljötänk genomsyrar klubbens arbete.

Några exempel är omsorgsfullt planerad bevattning, miljövänliga bränslen i maskinerna och omsorg om naturen. I slutet av artikeln sammanfattar vi några miljöfakta som du nog inte kände till om CGK.

– Vi måste bidra till minskad påverkan på klimatet, säger Kerstin Antonsson också medlem i miljökommittén. Dagens ungdomar ställer krav på hållbarhet, dessutom skärps lagstiftningen hela tiden. Genom att ligga före blir vi en attraktivare klubb.

Just nu jobbar Annette och Roger tillsammans med Kerstin intensivt för att CGK ska bli GEO-certifierat. Certifikatet utfärdas av GEO, Golf Environment Organisation, en internationell organisation med säte i Skottland.

I miljökommittén ingår också Kerstin Antonsson, med gediget miljökunnande genom sitt yrke. Kerstin arbetar för närvarande som miljöchef och hållbarhetsansvarig på Roxtec.

Det är ingen lätt match att bli GEO-godkänd. Klubben måste bland annat redovisa miljöplaner, inköpspolicy, kemikalieanvändning, avfallshantering och hur man vårdar naturen. Mängder av dokument ska upprättas och klubben ska inspekteras av en särskild GEO-revisor innan GEO i Skottland ger sitt godkännande. Det övergripande målet är att visa på minskande resursförbrukning., ökad biologisk mångfald och social delaktighet i samhället.

– En viktig anledning till att vi vill bli certifierade är att vi ska ha en hållbar golfklubb, att vi inte slösar med resurserna, säger Annette, som fått styrelsens godkännande att jobba med GEO.

Det finns många fördomar i omvärlden som handlar om att golfklubbar är riktiga miljöbovar.

– Men det gäller inte vår klubb, menar Roger. Vi har bra koll på allt: vatten, bränsle el, utsläpp och så vidare. Och med GEO kan vi visa upp det också.

Kerstin påpekar att GEO inte bara handla om miljö och förbrukning av resurser:

– Det finns sociala aspekter med vår golfbana också, som har ett värde för samhället i stort, framhåller hon. Människor som inte spelar golf kan vistas i den vackra naturen, fiskare hyra våra stugor och veteraner arbetar frivilligt med till exempel vård av stenrösen, vassröjning och att bygga ekoxekomposter.

GEO-certifieringen innehåller tre delar:

 • Klubben ska värna om natur och biologisk mångfald. Minska påverkan av maskiner och kemikalier och underhålla ytorna utanför spelområdena för att öka mångfalden och växter. Användningen av vatten och bekämpningsmedel ska vara sparsam.
 • Resursanvändning. Bränsle ska vara förnybart, avloppsrening miljövänlig, planer för inköp och återvinning finnas. Bekämpning av skadesvampar på greenerna ska ske mer mekaniskt och mindre kemiskt.
 • Det gäller att följa arbetsmiljölagstiftningen. Utbilda medarbetarna, ha dialog med myndigheterna, engagera grannar, organisationer, skolor med flera. Och inte minst se till att medlemmar och gäster upplever spelglädje.

Så här långt har Annette, Kestin och Roger gått igenom de två första punkterna; kollat vilka handlingar som finns och vilka som behöver upprättas. Inventerat djur och natur, följt upp lagstiftning och kemikalieanvändning.

– Det innebär ett stort arbete bara att samla in data och dokumentera allt, säger Kerstin.

Punkt tre arbetar gruppen med. När den är klar, enligt planen nästa år, går en revisor igenom rapporterna och utfärdar förhoppningsvis GEO-certifikatet, som gäller i tre år.

– Vi vill ju ge fler möjlighet att spela på vår bana och ha ökade öppettider i restaurangen, framhåller Kerstin. Med GEO kan vi mäta verksamheten på ett annat sätt, till exempel resursförbrukning per spelare eller restauranggäst.

– Jag tror också att vi får mer förståelse i samhället om vi redovisar på ett grundlig och öppet sätt, säger Roger.

GEO-arbetet innebär förstås inte att CGK börjar från scratch med miljöarbetet. Snarare att det som gjort redovisas ordentligt, och blir avstamp för ytterligare förbättringar.

CGK blir inte Sveriges första GEO-certifierade klubb – men Blekinges första. Det verkar som om miljöengagemanget är störst i CGK.

– Jag föreslog att vi skulle bilda en miljögrupp inom distriktet och jobba tillsammans för att bli GEO-godkända, säger Annette. Men de andra klubbarna var inte intresserade av ett sådant samarbete. Vi valde därför att gå vår egen väg.

CGK REDAN I FRAMKANT

 • Nästan alla, 90 procent, av alla maskiner körs på miljövänlig diesel HVO100. Ett fåtal motordrivna maskiner, som handklippare, är bensindrivna.
 • Transportfordonen är eldrivna, liksom förstås golfbilarna.
 • De nya klippmaskinerna är av hybridtyp, klippaggregaten är eldrivna vilket gör att vi slipper läckage av hydraulolja. Dessutom drar de mindre bränsle än de gamla klipparna.
 • Bevattningen är effektiv och genomtänkt. Roger mäter fukthalten i varje green och anpassar bevattningen. Det skiljer mycket mellan greenerna, green 12 vattnas exempelvis 30 gånger mer än 15. CGK tar allt vatten från egen brunn, det finns ingen vattendom som reglerar mängden. Planer finns på att anlägga ännu en damm för att samla regnvatten.
 • Alla rengöringsprodukter till städning, toaletter med mera har bytts ut till miljövänliga.
 • Ekologiskt tillverkade kläder erbjuds i shopen. Och där har också sålts bagar tillverkade av plast återvunnen från haven.
 • Frivilliga veteraner har byggt ekoxekomposter.

Läs mer om GEO: www.sustainable.golf

Text och bild: Gunnar Svensson

Annette Nordqvist, Roger Hillborg och Kerstin Antonsson jobbar med klubbens miljöcertifiering. De träffas varannan vecka och jobbar var och en för sig med GEO mellan mötena.

Klubbens nya klippare drivs av miljöskonsamt HVO-diesel och klippaggregaten är eldrivna.

Bobo Gustavsson, en av klubbens frivilliga veteraner, som gör viktiga insatser för både klubben och miljön.

Ekoxekompost, byggd av frivilliga krafter. Den är konstruerad av stockar där ekoxarna kan lägga sina ägg.

Kent i Konsum tar kommandot
2020-05-04

Carlskrona GK:s nye ordförande är ett känt ansikte på golfbanan. Kent Andersson har varit med länge – men för den skull är han inte fast i gamla tankebanor.

Kent har spelat golf sedan slutet av sjuttiotalet, och han har suttit i styrelsen i rätt många år. Undertecknad som satt i samma styrelse under några år minns Kent som en klok person med goda idéer. Egenskaper som han får nytta av när han nu tar över som ordförande i klubben.

En stor utmaning har Kent redan få ta sig an, Coronavirusets härjningar.
– Ja det är en stor osäkerhet kring viruset, och det drabbar alla som utövar idrott, säger Kent. Samtidigt har vi bättre förutsättningar än andra sporter. Det går att spela golf och samtidigt undvika att komma i närkontakt med andra.

– Det största hotet med Corona är risken för att greenfee-intäkterna minskar. Vi får in 1,5 miljoner kronor på greenfee varje år, en god del av dem kommer från utländska gäster. Kan de besöka oss i sommar? Högst osäkert, och vi vet inte om svenska gäster reser till oss som tidigare år.

Klubben har redan drabbats av förlorade inkomster genom avbokningar i Selmas och Runes stugby. Greenfeegäster är viktiga även för restaurangen och butiken.
– Det är tråkigt att vi drabbas av Corona nu, när vi fått till allt så bra, tycker Kent. Banan fräschas upp, vi har en trevlig restaurang, en shop med större utbud än någonsin och Selmas hus har renoverats av banpersonalen i vinter och försetts med nya möbler.

– Vi följer alla riktlinjer och råd om viruset, menar Kent, vi har anslag om hur man ska bete sig i klubbhuset, man behöver inte anmäla sig innan spel eller gå in och hämta scorekort.

Hur det skulle gå med tävlingsverksamheten var osäkert ett tag. Men nu har Golfförbundet utfärdat riktlinjer i linje med vad Folkhälsomyndigheten rekommenderar.  Nationella tävlingar och allt seriespel är stoppat. Men hur klubben skulle lösa Onsdagsgolfen och damernas och herrarnas tävlingar på tisdagar respektive fredagar var knepigt.

– Vi försöker rädda så mycket som möjligt, säger Kent. I styrelsen har vi beslutat att fortsätta med våra dam-, senior- och onsdagsarrangemang, men i ny form. Det sker inga samlingar vare sig före eller efter och scorerna skickas in digitalt. Så det är bara att spela på som vanligt.

Läs mer här: www.carlskronagk.com/tavla/onsdagsgolfen

Hur det går med Carlskronaveckan är högst osäkert. Nuvarande restriktioner vad gäller samlingar gäller till sista juni, men beslutet om det blir någon CGK-vecka får vänta.

Men det finns ljuspunkter i Corona-mörkret. Att vi kan spela som vanligt förstås, och detta på en bana som i år har förbättrats och förskönats. Nya bunkrar och greenområden på flera hål är förändringar som ska göra spelet intressantare och roligare för både medlemmar och gäster. Projektet är i stort sett avslutat, personalen jobbar som bäst med att ordna det sista.

– Vi har planerat att gå vidare i höst och renovera fler bunkrar, men det är osäkert hur det blir, framhåller Kent. Just nu gäller köp- och investeringsstopp.

Vad ser du för hot om du tittar in i kristallkulan?

Det är en strid på kniven att få ihop ekonomin. Klubben är stor med hög omsättning, men vi är också sårbara. Ett litet hot är den höga medelåldern. Jag tycker fler medlemmar borde besöka restaurangen, den är jätteviktig för oss. Och glöm inte shopen, som sedan några år ägs av klubben. Varenda krona som du handlar för där går till klubben. Om du ska köpa en ny driver – varför inte göra det i shopen och på köpet få den utprovad hos Henrik Swärdh?

Och möjligheter?

Banan är jättebra och förbättras hela tiden, vi har ett trevligt klubbhus och inte minst ett fantastiskt läge – oslagbart!
Det finns ett oerhört engagemang i gruppen med frivilliga, jag tycker att det är otroligt positivt med allt det jobb som de lägger ner!

Vad ser du för långsiktigt mål med klubben?

Medlemmarna ska känna att det händer positiva saker hela tiden. Vi ska förvalta det fina vi har men utan att fastna i det.

Hur känns det att ha blivit vald till ordförande?

Jag har suttit i styrelsen i runt tio år, men det är en jäkla skillnad att vara ordförande i stället för ledamot. Ett större ansvar, större press. Det var inte planerat, men det passar mig bra nu eftersom jag slutade jobba i somras.
Men jag ser fram emot att jobba som ordförande. Vi har en bra organisation, det är bra människor, gäller både de anställda och styrelsemedlemmarna. Vi har en mycket fin verksamhet, det är bara att fortsätta på den inslagna vägen.

Man kan lugn säga att Kent Andersson gjorde en klassresa när han började spela golf. I Lyckeby, där han växte upp, var det bara fotboll och pingis som gällde. Ingen spelade golf, det var något som överklassen sysslade med på Almö.

– I Lyckeby var alla grabbar likadana, morsan var hemma, farsan hade ett vanligt jobb, läkare, officerare och advokater såg vi knappt till i Lyckeby.

Kent började spela eftersom han var tillsammans med en flicka vars familj spelade. Det var 1977.
– Jag gillade det inte till en början, minns Kent, kände mig inte riktigt hemma, men sedan blev jag biten och tog grönt kort 1980, förresten helt nytt på den tiden.

Då måste Arne Malmberg ha varit pro?

– Jovisst, jag gick i den tuffa skolan, skrattar Kent. Idag är golfen annorlunda, menar han. Det är en folksport, inte dyrare att utöva än många andra sporter och inte minst alla tv-sändningar har gjort golfen populär i breda lager.

Du får sluta med ett gott råd till dina medlemmar?

– Sitt inte hemma och deppa. Ut och spela golf och rör på er!

Kent Andersson

Ålder: 63.
Bor: Västerudd.
Familj: Fru Katarina (spelar också golf), två utflugna barn.
Hcp: 8,4 (har haft 7 som bäst).
Rundor: 2-3 per vecka.
Hobbies: Idrottar. Spelar padel och bordtennis, går på Friskis & Svettis. Åker skidor – har åkt åtta Vasalopp i rad och dessutom italienska långloppet Marcialonga. Gillar musik och besöker fem-sex konserter per år. Har varit på nästa alla Sweden Rock-arrangemang ((”uppväxt med hårdrock”).

Karriär: Utbildad till ekonom. Började som distriktschef på Pressbyrån, fortsatte till Volvo i Göteborg där han var regionschef, därefter Bilia i Blekinge och jobbade de sista 16 åren som regionchef för Mercedes.

Vill du veta varför Kent Andersson ibland kallas för ”Kent i Konsum”? Det kommer från att han som pojke bodde med sin familj ovanpå Konsum i backen i Lyckeby. Konsum blev så småningom Skofynd, men Kents smeknamn hänger fortfarande med när han träffar Lyckebybor han växte upp med.

Text: Gunnar Svensson
Foto: Thomas Karlsson

”Fritt fram på ordinarie greener”
2020-04-01

Rätt många golfentusiaster har tagit sig ut till Almö under vintern, för att trotsa elementen och spela golf. Det gäller till exempel ett gäng damer som tävlat på söndagarna ända sedan mitten av oktober.

Men ännu fler har bidat sin tid i väntan på att de ordinarie greenerna ska öppna. Och nu är det dags! Med början på fredag den 3 april klockan 12 öppnas de ordinarie greenerna för spel. I den händelse att frosten skulle återvända är det provisoriska greener som gäller, men det meddelas i så fall på banan.

Vinterns ombyggnadsarbeten på tvåan, trean, åttan och nian påverkar spelet en del. Områden där gräs ska sås eller gräs nyligen rullats ut får inte beträdas, de är tydligt utmärkta med rep längs sidorna närmast fairway och blå-vita pinnar inne i områdena. Fri dropp gäller enligt MUA-regeln.
– Allt som omfattas av ombyggnaden är MUA-områden, säger Roger Hillborg, Head Greenkeeper. Jag hoppas alla respekterar detta.

Trots spridningen av Coronaviruset är det mesta som vanligt hos Carlskrona GK, men med vissa restriktioner.
– Förbudet mot att maximalt 50 personer får samlas gäller förstås även hos oss, säger Henrik Pedersen, kanslichef på CGK. Vid samlingar inför tävlingar görs det dessutom utomhus för att undvika smittspridning.

Restaurang, shop och kansli håller öppet som vanligt. Restaurangen har redan varit öppen en tid.
– Men det är bordsservering som gäller i restaurangen, fortsätter Henrik, och gästerna får inte hänga i baren eller trängas i köer.

Shopen öppnar lördag den 4 april och håller öppet hela helgen mellan 8.00 och 15.00. Därefter öppet som vanligt, det vill säga vardagar 8-17 och helger 8-15.
– Välkomna in, vi har massor av nyheter både när det gäller utrustning och kläder, hälsar Hilda Hagström i shopen.

Text: Gunnar Svensson
Foto: Henrik Pedersen och Roger Hillborg

”Klubben ska passa spelarna – inte tvärtom”
2020-01-30

Klubbchef Anders Johansson om CGK:s utmaningar

 • Länets bästa servicegrad
 • En bana som spelas snabbt
 • Anpassade medlemskap
 • Den kompletta golfanläggningen

Det är några av punkterna på Anders Johanssons agenda. Han är gammal i gården men idéerna och engagemanget är det inget fel på.

Vi träffar Anders Johansson en solig januaridag. Banan är tom, sånär som på ett fåtal tappra vinterspelare, men i butiken packas det upp nya prylar och kläder inför säsongen, i verkstaden servar banarbetarna maskinerna.

Inne på kansliet planerar Anders som bäst för att Carlskrona Golfklubb ska stå väl rustad, inte bara inför säsongen utan även för framtiden.

– Vi måste anpassa oss till nya krav, slår han fast. I dag ska allt gå så snabbt, många vill inte ägna så mycket tid till golfen som förr. Det måste vi förhålla oss till.

Anders har flera idéer som kan göra banan mer snabbspelad. En av dem är att införa begränsning i bollarna. Så här till exempel:

Mellan 04.00 och 06.50 kan bara tvåbollar få bokas, mellan 06.50 och 8.00 bara trebollar och därefter fyrbollar.

– Det skulle betyda att ett par som startar tidigt vet att de kan gå runt på under tre timmar. Ingen kan boka en fyrboll som sinkar dem.

Anders funderar också på om det kan fungera att låta spelare boka korta rundor. Om någon bara vill spela elva hål och går ut klockan sju så skulle det gå att boka in en annan boll som startar på tolvan 9.30.

– Alla vill inte alltid spela 18 hål, menar han. Visst, idag hoppar man av efter elva hål, men om vi kunde boka kortare rundor på sju eller elva hål skulle trängseln minska.

Ett sätt att snabba på spelet är att använda funktionärer, ”rangers” som åker runt och ser till att tempot hålls. Det förekom på klubben för ett antal år sedan, men lades ner efter diverse friktionsfyllda incidenter. Här är problemet att det inte finns personal som har möjlighet att åka på banan, det måste lösas med frivilliga.

– Det skulle fungera om vi hittade ett antal medlemmar som var serviceinriktade och samtidigt bestämda, tror Anders, som inte har några planer på att återinföra rangers i närtid.

Men en innovation som snart blir verklighet är att göra det möjligt för golfare att spela Carlskrona GK utan att bli medlemmar. Då handlar det om personer som redan är medlemmar i någon annan Blekingeklubb. Det betyder till exempel att en spelare som är medlem i Ronneby GK för ett antal tusenlappar per år också kan spela Carlskrona så mycket hen vill. 

– Win-win: vår klubb får intäkter, men de som betalar för detta utnyttjar inte vår bana lika mycket som ordinarie medlemmar, eftersom de även spelar på sin hemmaklubb.
När vi förlorar medlemmar beror det ofta på att de flyttar tillfälligt, exempelvis för studier på annan ort under några år. 

– Jag skulle vilja att vi inför situationsanpassat medlemskap. När det gäller studier skulle vi kunna behålla medlemmen, men sänka årsavgiften så kan personen spela vid de tillfällen hen är hemma.

När ett golfspelande par skaffar barn händer det också ofta att medlemskapet upphör, åtminstone för den ena (läs kvinnliga) parten. Här tycker Anders att man skulle kunna införa något i stil med det gamla familjemedlemskapet, som togs bort för några år sedan.

CGK har idag en anläggning som är så gott som komplett. Det är långt ifrån alla klubbar som har (utan rangordning) fint klubbhus, restaurang, range, övningsområde, korthållsbana, boendemöjligheter, busshållplats, svingstudio med utbildade pros, shop och egen brygga.

Finns det då något Anders saknar för att anläggningen ska bli komplett?

 • Jodå, ibland lider vi brist på parkeringsplatser. Och det händer att det är slut på utrymmet för husbilar. Dessutom är kapaciteten för el för dålig. Om sju-åtta husbilsekipage kör kaffebryggarna samtidigt går säkringarna!
 • Och så var det det där med att vi inte har någon bastu för damer, lägger han till. Det hör jag ibland, och det är förstås inte bra att vi inte lyckats fixa.

Anders berättar att problemet med elektriciteten går att lösa, då skulle klubben samtidigt kunna erbjuda laddplatser till den snabbt ökande skara som kör elbil. Men som ofta är fallet är det en penningfråga, det kostar runt 130.000 att öka kapaciteten.

Är det något som klubbchefen är nöjd med så är det servicegraden.

– Vi är den Blekingeklubb som har mest öppet. Kansliet öppnar 7.30, vardag som helgdag och stänger 18.00 vardagar och 15.00 under helgerna. Sedan ett par år öppnar också restaurangen 7.30. En viktig service för både gäster och medlemmar.

Anders har arbetat som klubbchef sedan 2015 men han började spela golf redan som elvaåring. Han blev snabbt biten och spelade mycket hemma i Ronneby. Och det gick så bra att han ville bli golfproffs.

– Föräldrarna sa nej. De ville att jag skulle skaffa mig en utbildning. 

Anders fick skrinlägga proffsplanerna och gick istället gymnasiets bygg- och anläggningslinje. I fem år arbetade han som byggnadsarbetare på Skanska. Sedan dök möjligheten att bli assisterande tränare på Ronneby GK upp. Anders fick jobbet och gick kursen Högre tränarutbildning.

1991 tipsade en medlem om att Arne Malmberg skulle sluta som pro på CGK.

– Jag hörde av mig till Carl Jephson och Sune Andersson, berättade att jag var intresserad – och fick jobbet.

Ända till för fem år sedan arbetade Anders Johansson som pro, affärsföreståndare, bollplockare med mera. Nu har en ny roll, som klubbchef med övergripande ansvar för all verksamhet på klubben.

– Jag trivs jättebra! Utbrister Anders. Styrelsen har jag en bra relation till, de drar upp riktlinjerna men petar inte i detaljer, verksamheten sköter personalen och jag.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Mötet med alla människor! Alla gubbar, damer och gäster. Att se till att de får en så bra upplevelse som möjligt av att besöka oss och spela golf.

Och vad är tråkigast?

Anders tänker efter en lång stund innan han svarar:

– Det är nog gnället som jag hör ibland – som från de som inte fattar varför vi har rökförbud på banan, alltså på grund av brandrisken. Sen förstår inte alla att vi har en verksamhet som till stora delar är ideell. Klubben skulle inte fungera utan engagemanget från medlemmarna. Men att få alla att förstå det tar tid att ändra.

Tänker du pensionera dig här?

– Ja det är tanken. Jag trivs som sagt jättebra och det är ett jobb där det händer saker hela tiden, både med klubben och med banan.

Men det här med kaffet…(Du har nog inte missat att Anders och sönerna säljer Fogarolli-kaffe från en vagn vid olika evenemang)?

– Det är min hobby, eller egentligen familjens hobby. Vi kände att vi ville ha något aktivitet tillsammans alla fyra, det var så det startade. Vi står på olika event och har roligt ihop.

Saknar du att arbeta som pro?

– Nej, det gör jag inte. Anledningen är att jag sedan 2006 ansvarar för utbildningen av alla nya golftränare i Sverige.

Anders Johansson är rektor, eller som det heter ”Head Coach Swedish Training Program” för svenska PGA:s räkning. Alla som blir golftränare går en utbildning på 18 veckor, där tre av veckorna tillbringas på CGK.

– Det är förstås ingen slump att de utbildas här, ler Anders, men vi har en komplett anläggning och priset är förmånligt jämfört med om vi skulle lägga utbildningen på en storklubb.

Utbildningen sköts av Anders tillsammans med bl.a. vår egen pro Henrik Swärdh. Och det handlar alltså inte om att lära eleverna att spela golf, det kan de redan. De lär sig lära ut sina kunskaper.

För undertecknat, som känt Anders sedan mitten av nittiotalet, känns det att klubben är i goda händer. Den som tror att han tagit klubbchefsjobbet för att luta sig tillbaka med ett åtta-till-fem-jobb har fel. Johansson jobbar hårt och har fullt fokus på att tillsammans med styrelse och medlemmar göra CGK till en golfklubb i tiden, anpassad till nya krav. 

ANDERS JOHANSSON

Ålder: 54

Familj: Hustru Anette, tvillingsönerna Eric och Oscar.

Bor: Lyckeby

Hobbies: Kaffe…

Läser: Dagstidningen och facklitteratur som jag behöver för jobbet

Ser på: Slutade titta på tv 2016

Favoritmat: En god köttbit med bearnaissås

Dryck till det: Ett glas rödvin (och förstås kaffe efteråt)

Text & foto: Gunnar Svensson

Banpersonal, projekt och maskiner!
2019-12-03

De är där varje dag och ändå tänker vi kanske inte så mycket på dem, då de oftast jobbar i det tysta. Vi pratar om på vår duktiga banpersonal under ledning av Roger Hillborg, som ser till att vi alltid har en fin och välskött bana att komma till. Vi vill uppmärksamma deras fantastiska jobb och träffade Roger Hillborg för en liten intervju.

Berätta lite om dig och hur du hamnade på Carlskrona GK?
”1995 blev jag tillfrågad om jag ville gå med i bankommittén eftersom jag var intresserad av att utveckla banan. Jag hade då spelat golf i ca 10 år. Sen under mina högskolestudier i geografi och historia 2000 och 2001, jobbade jag på banan under sommarlovet.
2002 fick jag förfrågan från dåvarande ordförande Tommy Svanberg om jag ville ta över efter Head Greenkeeper Paul Cristiansson som var på väg mot pension. Det var inget svårt val och efter att varit assistent till honom under ett år tillträdde jag hösten 2003 som Head Greenkeeper. Det innebär att jag nu varit banansvarig i 17 säsonger.
Privat kretsar det mesta kring familjen, fru och tre barn. Dessutom brinner jag för ishockey dvs KHK!
Nackdelen med att jobba på banan, med mycket obekväm arbetstid, är att det blir för lite golfspel… ”

Din personal; Hur många är ni? Vilka extra resurser behövs för att sköta driften?
”Min personal består av fyra killar på banan och en fastighetsskötare. Alla är året runt anställda men jobbar fler timmar under golfsäsongen än på vintern. Under sommaren tar vi dessutom in två säsongsanställda.
Jag har stor hjälp av ideella krafter som hjälper till med att röja sly och hålla nere vassen m.m. Det finns alltid saker att göra, så jag ser gärna att ännu fler frivilliga krafter hjälper oss. Ett exempel, där vi har svårt att hinna med, är att hålla elstängslet runt banan rent från gräs och sly. Och vi vet ju vad ett vildsvin kan ställa till med…
Nu finns det ett förslag om bunkervärdar, något som vi tycker är positivt. Inte minst nu när vi lyft bunker-kvalitén i och med höstens renovering på banan.”

Hur ser en normal dag/vecka ut?
”Under klippsäsongen som varar mellan april och oktober klipper vi greenerna 3 mm varje dag. Tee och fairways klipps ca tre ggr i veckan, bunkrarna räfsas varannan dag, ruffen klipps 1–2 ggr/vecka. Greenerna gödslas ungefär var tionde dag, tee gödslas 5 ggr/säsong och fairway gödslas 2–3 ggr/säsong. Olika typer av luftning görs var tionde dag på greenerna. Vertikalskärning sker 7–10 ggr/säsong och dressning på greenerna med sand görs 10-15 ggr/säsong.
I verkstaden görs underhållsarbeten. Det är underhåll av maskiner, reparationer av möbler/bänkar, slipning av klippaggregat för att nämna några saker. Det finns alltid något att ta tag i. ”

Utöver de dagliga sysslorna, vad gör ni mer?
”Under tiden november till mars blir det tid till utveckling och förbättringar av bana och fastigheter. 2018/2019 byggde vi flera nya ”röda” tees och i höst har vi jobbat med ombyggnad av bunkrar/greenområden på hålen 2, 3, 8 och 9. Det senare är vårt största projekt sen vi byggde om tre greener 2010. Vi hoppas nu på en mild november-december så att gräset vi rullade ut i förra veckan kan sätta sig och att områdena därmed blir spelbara till våren. Även här fick vi ovärderlig hjälp av frivilliga krafter i vår medlemsskara. I början av 2020 finns det planer på en större renovering av Selmas samt uppfräschning av stugorna”

Maskinparken är en tung utgift hos en golfklubb och i år har vi investerat i en del nya maskiner. Vilka maskiner har vi och hur finansierar vi dom? Kan du berätta lite om detta?
” Vår maskinpark var gammal och i stort sett avskriven då vi gick in i 2019. Samtidigt var många maskiner slitna och krävde mycket underhåll. Därför äskades pengar till nyinvesteringar 2019. Detta godkändes av styrelsen och fem nya enheter införskaffades, vilka vi nu leasar från HAKO. (se nedan bilder på bl.a. vår nya fairwayklippare) Det innebär att vi idag har fem greenklippare, två fairwayklippare, en liten ruffklippare, en stor ruffklippare, bunkerkrattare, greenvält, sprut-truck, fem arbetsfordon med flak, två traktorer, två grävmaskiner, två golfbilar, diverse greenluftare och flera småmaskiner till olika ändamål. En rejäl samling med andra ord.
Att vi denna gång tog beslutet att leasa maskiner istället för att köpa (med hjälp av banklån) var ett beslut som vi tog efter noggranna analyser. De största fördelarna med leasing är att vi kan lyfta momsen på leasing-hyran. Något som blev möjligt i och med att vi bildade vårt driftbolag 2018. Vi har nu också bättre koll på våra driftkostnader eftersom hyrorna läggs direkt på driftbudgeten och vi kan därmed följa banans kostnader bättre. Leasingavtalet på dom nya fem maskinerna kostar ca 35.000kr/månad. Hur vi gör med kommande behov av nya maskiner beror lite på vad det finns att hitta på marknaden. Ibland kan vi hitta bra begagnade maskiner och ibland även samarbete med grannklubbar.”

Ombyggnationen på banan
2019-11-14

Nu har Shane Ringwood , ”vår” Irländske banbyggare avslutat sitt jobb med grävmaskinen och vi har fått en helt ny design på flera håls greenområden. Han har gjort ett fantastiskt jobb och inte bara byggt om greener utan även moderniserat greenområderna/bunkrarna med fina avrinningsytor och nya gräsbunkrar/svackor. Nu tar våra banarbetare över och tillsammans med frivilliga krafter ska gräs rullas ut och sås innan vintern kommer.
Här ser du lite bilder på dom hål som vi har renoverat. Givetvis ger ett besök på banan en annan upplevelse, men här får du lite smakprover:

Hål 2:
Nya fairwaybunkrar och ett helt nya bunker/avrinningsytor vid green. Även en liten förstoring av green bakom bunkern

Hål 3:
Helt ny design av hålet. Högra bunkern igenlagd och ersatt av gräsbunker/avrinningsytor. Lite mindre vänsterbunker som ger lite snävare inspel och runt denna fina avrinningsytor

Hål 8:
Helt ombyggd greenbunker. Utflyttat mot fairway och därmed en snällare/mjukare vinkel mot green. Högra delen av gamla bunkern ombyggd till gräsbunker.

Hål 9:
Två nya faiwaybunkrar framför stenmuren har ersatt den gamla platta bunkern. Lite tuffare men också tydligare från tee. Bunkern framför dammen igenlagd och moderniserad fairwaybunker på vänstra sidan. Helt ny greenbunker och avrinningsytor.

Nu rustar vi för 2020!
2019-11-05

I styrelsens och kommittéernas budgetarbete har vi nu gått igenom klubbens investeringsbehov på kort och lång sikt. Vi kan konstatera att det finns många hål att fylla. Många är akuta och några kan vi skjuta framför oss. Det är en ständig kamp att hålla nere utgifterna. Samtidigt kämpar vi med att rekrytera nya medlemmar, behålla gamla och hålla avgifter på en acceptabel nivå. Att 2018 bilda ett driftbolag var ett steg för att få ut mer av varje krona i vår driftbudget, samtidigt som det var en förutsättning för att kunna ta över shop och range. Detta har också gett oss nya inkomster enligt plan.
Vi har akuta investeringsbehov:  I Selmas hus samt våra stugor. Klubbhuset har flera renoveringsbehov. Köket behöver ny utrustning. Vi är behov av ny maskinhall. Fler vagnskåp är ett ständigt återkommande önskemål och vi har fått krav från kommunen att bygga ny spolplatta med oljeavskiljare för våra maskiner. Detta är en del av vad vi har framför oss och då har vi inte ens pratat om vår bana.
Vi ska dock inte se allt för dystert på framtiden. Ekonomin ser i dagsläget bra ut, men det kommer troligtvis att krävas extra ordinära åtgärder framöver.

Vi kan dock med glädje nu berätta att styrelsen har beviljat medel för en renovera banan redan nu i höst. Så här är det tänkt:

Vi har under lång tid fått kritik på våra bunkrar av både medlemmar och gäster. I november kommer vi därför att utföra omfattande renovering av flera bunkrar/bunkerområden på banans västra del. Bankommittén har inventerat, diskuterat och kommit med ett förslag till styrelsen på prioriterade områden. Tillsammans med vår irländske vän och banbyggare, Shane Ringwood, (som tidigare har varit hos oss vid både bygget av nya greener samt vid bygget av dammar/kullar) kommer Bankommitté och greenkeeper att jobba fram ett mer detaljerat förslag. Detta kommer att genomföras under 2 veckor i november. Därefter kommer banarbetare och förhoppningsvis många frivilliga krafter att färdigställa områdena där grävmaskinen har gjort grovjobbet. Hela projektet är budgeterat till 150.000: – och du kommer som medlem kunna följa jobbet via facebook där Roger har lovat att lägga ut bilder. Vi hoppas och tror att detta kommer att lyfta banan till en ny nivå och att både medlemmar och gäster kommer att trivas i våra bunkrar – om man nu kan säga att man trivs där som golfare….

Vi diskuterar också hur vi en ska bibehålla finishen i våra bunkrar. Tyvärr räcker inte tiden för våra duktiga banarbetare att sköta alla bunkrar så som dom önskat. En bunker behöver ständig tillsyn och skötsel för att motsvara golfarens krav. Förut hade vi s.k. bunkervärdar som då och då tog en räfsa och en spade och gav ”sin bunker” lite kärlek. Detta är något som vi vill återinföra och vi hoppas att det finns intresserade medlemmar som vill hjälpa oss i vår strävan att hålla banan i fint skick. Mer info om detta kommer vi med i början av 2020. Är du redan nu intresserad av att bli bunkervärd så lägg bara ett mail till info@carlskronagk.com , så vidarebefordrar kansliet det till mediagruppen.

Ny mediegrupp i CGK
2019-10-30

Under en längre tid har vår medlemstidning Pin High legat i dvala. Nu har vi tillsatt en ny mediegrupp som ska blåsa liv i den igen. Inte på samma sätt som tidigare, utan som enskilda artiklar med löpande intressant information. Det är mycket som händer på klubben och tyvärr har vi inte spridit all information till våra medlemmar. Artiklarna kommer att ligga på CGK;s hemsida, och därefter samlas i en Pin High-mapp där. Det blir då lätt att gå tillbaka och se på all den samlade informationen.

Vi hoppas att du kommer att uppskatta vårt nya upplägg och vill följa med i vad som händer på klubben.
Första inslaget handlar om klubbens investeringsbehov inför 2020 och den banrenovering som kommer att genomföras redan nu i november. Missa inte den!

Stefan Jurén, ordförande CGK