Pin High

Klubbtidningen i ny kostym

Nu rustar vi för 2020!
2019-11-05

I styrelsens och kommittéernas budgetarbete har vi nu gått igenom klubbens investeringsbehov på kort och lång sikt. Vi kan konstatera att det finns många hål att fylla. Många är akuta och några kan vi skjuta framför oss. Det är en ständig kamp att hålla nere utgifterna. Samtidigt kämpar vi med att rekrytera nya medlemmar, behålla gamla och hålla avgifter på en acceptabel nivå. Att 2018 bilda ett driftbolag var ett steg för att få ut mer av varje krona i vår driftbudget, samtidigt som det var en förutsättning för att kunna ta över shop och range. Detta har också gett oss nya inkomster enligt plan.
Vi har akuta investeringsbehov:  I Selmas hus samt våra stugor. Klubbhuset har flera renoveringsbehov. Köket behöver ny utrustning. Vi är behov av ny maskinhall. Fler vagnskåp är ett ständigt återkommande önskemål och vi har fått krav från kommunen att bygga ny spolplatta med oljeavskiljare för våra maskiner. Detta är en del av vad vi har framför oss och då har vi inte ens pratat om vår bana.
Vi ska dock inte se allt för dystert på framtiden. Ekonomin ser i dagsläget bra ut, men det kommer troligtvis att krävas extra ordinära åtgärder framöver.

Vi kan dock med glädje nu berätta att styrelsen har beviljat medel för en renovera banan redan nu i höst. Så här är det tänkt:

Vi har under lång tid fått kritik på våra bunkrar av både medlemmar och gäster. I november kommer vi därför att utföra omfattande renovering av flera bunkrar/bunkerområden på banans västra del. Bankommittén har inventerat, diskuterat och kommit med ett förslag till styrelsen på prioriterade områden. Tillsammans med vår irländske vän och banbyggare, Shane Ringwood, (som tidigare har varit hos oss vid både bygget av nya greener samt vid bygget av dammar/kullar) kommer Bankommitté och greenkeeper att jobba fram ett mer detaljerat förslag. Detta kommer att genomföras under 2 veckor i november. Därefter kommer banarbetare och förhoppningsvis många frivilliga krafter att färdigställa områdena där grävmaskinen har gjort grovjobbet. Hela projektet är budgeterat till 150.000: – och du kommer som medlem kunna följa jobbet via facebook där Roger har lovat att lägga ut bilder. Vi hoppas och tror att detta kommer att lyfta banan till en ny nivå och att både medlemmar och gäster kommer att trivas i våra bunkrar – om man nu kan säga att man trivs där som golfare….

Vi diskuterar också hur vi en ska bibehålla finishen i våra bunkrar. Tyvärr räcker inte tiden för våra duktiga banarbetare att sköta alla bunkrar så som dom önskat. En bunker behöver ständig tillsyn och skötsel för att motsvara golfarens krav. Förut hade vi s.k. bunkervärdar som då och då tog en räfsa och en spade och gav ”sin bunker” lite kärlek. Detta är något som vi vill återinföra och vi hoppas att det finns intresserade medlemmar som vill hjälpa oss i vår strävan att hålla banan i fint skick. Mer info om detta kommer vi med i början av 2020. Är du redan nu intresserad av att bli bunkervärd så lägg bara ett mail till info@carlskronagk.com , så vidarebefordrar kansliet det till mediagruppen.

Ny mediegrupp i CGK
2019-10-30

Under en längre tid har vår medlemstidning Pin High legat i dvala. Nu har vi tillsatt en ny mediegrupp som ska blåsa liv i den igen. Inte på samma sätt som tidigare, utan som enskilda artiklar med löpande intressant information. Det är mycket som händer på klubben och tyvärr har vi inte spridit all information till våra medlemmar. Artiklarna kommer att ligga på CGK;s hemsida, och därefter samlas i en Pin High-mapp där. Det blir då lätt att gå tillbaka och se på all den samlade informationen.

Vi hoppas att du kommer att uppskatta vårt nya upplägg och vill följa med i vad som händer på klubben.
Första inslaget handlar om klubbens investeringsbehov inför 2020 och den banrenovering som kommer att genomföras redan nu i november. Missa inte den!

Stefan Jurén, ordförande CGK