Pin High

Klubbtidningen i ny kostym

Banpersonal, projekt och maskiner!
2019-12-03

De är där varje dag och ändå tänker vi kanske inte så mycket på dem, då de oftast jobbar i det tysta. Vi pratar om på vår duktiga banpersonal under ledning av Roger Hillborg, som ser till att vi alltid har en fin och välskött bana att komma till. Vi vill uppmärksamma deras fantastiska jobb och träffade Roger Hillborg för en liten intervju.

Berätta lite om dig och hur du hamnade på Carlskrona GK?
”1995 blev jag tillfrågad om jag ville gå med i bankommittén eftersom jag var intresserad av att utveckla banan. Jag hade då spelat golf i ca 10 år. Sen under mina högskolestudier i geografi och historia 2000 och 2001, jobbade jag på banan under sommarlovet.
2002 fick jag förfrågan från dåvarande ordförande Tommy Svanberg om jag ville ta över efter Head Greenkeeper Paul Cristiansson som var på väg mot pension. Det var inget svårt val och efter att varit assistent till honom under ett år tillträdde jag hösten 2003 som Head Greenkeeper. Det innebär att jag nu varit banansvarig i 17 säsonger.
Privat kretsar det mesta kring familjen, fru och tre barn. Dessutom brinner jag för ishockey dvs KHK!
Nackdelen med att jobba på banan, med mycket obekväm arbetstid, är att det blir för lite golfspel… ”

Din personal; Hur många är ni? Vilka extra resurser behövs för att sköta driften?
”Min personal består av fyra killar på banan och en fastighetsskötare. Alla är året runt anställda men jobbar fler timmar under golfsäsongen än på vintern. Under sommaren tar vi dessutom in två säsongsanställda.
Jag har stor hjälp av ideella krafter som hjälper till med att röja sly och hålla nere vassen m.m. Det finns alltid saker att göra, så jag ser gärna att ännu fler frivilliga krafter hjälper oss. Ett exempel, där vi har svårt att hinna med, är att hålla elstängslet runt banan rent från gräs och sly. Och vi vet ju vad ett vildsvin kan ställa till med…
Nu finns det ett förslag om bunkervärdar, något som vi tycker är positivt. Inte minst nu när vi lyft bunker-kvalitén i och med höstens renovering på banan.”

Hur ser en normal dag/vecka ut?
”Under klippsäsongen som varar mellan april och oktober klipper vi greenerna 3 mm varje dag. Tee och fairways klipps ca tre ggr i veckan, bunkrarna räfsas varannan dag, ruffen klipps 1–2 ggr/vecka. Greenerna gödslas ungefär var tionde dag, tee gödslas 5 ggr/säsong och fairway gödslas 2–3 ggr/säsong. Olika typer av luftning görs var tionde dag på greenerna. Vertikalskärning sker 7–10 ggr/säsong och dressning på greenerna med sand görs 10-15 ggr/säsong.
I verkstaden görs underhållsarbeten. Det är underhåll av maskiner, reparationer av möbler/bänkar, slipning av klippaggregat för att nämna några saker. Det finns alltid något att ta tag i. ”

Utöver de dagliga sysslorna, vad gör ni mer?
”Under tiden november till mars blir det tid till utveckling och förbättringar av bana och fastigheter. 2018/2019 byggde vi flera nya ”röda” tees och i höst har vi jobbat med ombyggnad av bunkrar/greenområden på hålen 2, 3, 8 och 9. Det senare är vårt största projekt sen vi byggde om tre greener 2010. Vi hoppas nu på en mild november-december så att gräset vi rullade ut i förra veckan kan sätta sig och att områdena därmed blir spelbara till våren. Även här fick vi ovärderlig hjälp av frivilliga krafter i vår medlemsskara. I början av 2020 finns det planer på en större renovering av Selmas samt uppfräschning av stugorna”

Maskinparken är en tung utgift hos en golfklubb och i år har vi investerat i en del nya maskiner. Vilka maskiner har vi och hur finansierar vi dom? Kan du berätta lite om detta?
” Vår maskinpark var gammal och i stort sett avskriven då vi gick in i 2019. Samtidigt var många maskiner slitna och krävde mycket underhåll. Därför äskades pengar till nyinvesteringar 2019. Detta godkändes av styrelsen och fem nya enheter införskaffades, vilka vi nu leasar från HAKO. (se nedan bilder på bl.a. vår nya fairwayklippare) Det innebär att vi idag har fem greenklippare, två fairwayklippare, en liten ruffklippare, en stor ruffklippare, bunkerkrattare, greenvält, sprut-truck, fem arbetsfordon med flak, två traktorer, två grävmaskiner, två golfbilar, diverse greenluftare och flera småmaskiner till olika ändamål. En rejäl samling med andra ord.
Att vi denna gång tog beslutet att leasa maskiner istället för att köpa (med hjälp av banklån) var ett beslut som vi tog efter noggranna analyser. De största fördelarna med leasing är att vi kan lyfta momsen på leasing-hyran. Något som blev möjligt i och med att vi bildade vårt driftbolag 2018. Vi har nu också bättre koll på våra driftkostnader eftersom hyrorna läggs direkt på driftbudgeten och vi kan därmed följa banans kostnader bättre. Leasingavtalet på dom nya fem maskinerna kostar ca 35.000kr/månad. Hur vi gör med kommande behov av nya maskiner beror lite på vad det finns att hitta på marknaden. Ibland kan vi hitta bra begagnade maskiner och ibland även samarbete med grannklubbar.”

Ombyggnationen på banan
2019-11-14

Nu har Shane Ringwood , ”vår” Irländske banbyggare avslutat sitt jobb med grävmaskinen och vi har fått en helt ny design på flera håls greenområden. Han har gjort ett fantastiskt jobb och inte bara byggt om greener utan även moderniserat greenområderna/bunkrarna med fina avrinningsytor och nya gräsbunkrar/svackor. Nu tar våra banarbetare över och tillsammans med frivilliga krafter ska gräs rullas ut och sås innan vintern kommer.
Här ser du lite bilder på dom hål som vi har renoverat. Givetvis ger ett besök på banan en annan upplevelse, men här får du lite smakprover:

Hål 2:
Nya fairwaybunkrar och ett helt nya bunker/avrinningsytor vid green. Även en liten förstoring av green bakom bunkern

Hål 3:
Helt ny design av hålet. Högra bunkern igenlagd och ersatt av gräsbunker/avrinningsytor. Lite mindre vänsterbunker som ger lite snävare inspel och runt denna fina avrinningsytor

Hål 8:
Helt ombyggd greenbunker. Utflyttat mot fairway och därmed en snällare/mjukare vinkel mot green. Högra delen av gamla bunkern ombyggd till gräsbunker.

Hål 9:
Två nya faiwaybunkrar framför stenmuren har ersatt den gamla platta bunkern. Lite tuffare men också tydligare från tee. Bunkern framför dammen igenlagd och moderniserad fairwaybunker på vänstra sidan. Helt ny greenbunker och avrinningsytor.

Nu rustar vi för 2020!
2019-11-05

I styrelsens och kommittéernas budgetarbete har vi nu gått igenom klubbens investeringsbehov på kort och lång sikt. Vi kan konstatera att det finns många hål att fylla. Många är akuta och några kan vi skjuta framför oss. Det är en ständig kamp att hålla nere utgifterna. Samtidigt kämpar vi med att rekrytera nya medlemmar, behålla gamla och hålla avgifter på en acceptabel nivå. Att 2018 bilda ett driftbolag var ett steg för att få ut mer av varje krona i vår driftbudget, samtidigt som det var en förutsättning för att kunna ta över shop och range. Detta har också gett oss nya inkomster enligt plan.
Vi har akuta investeringsbehov:  I Selmas hus samt våra stugor. Klubbhuset har flera renoveringsbehov. Köket behöver ny utrustning. Vi är behov av ny maskinhall. Fler vagnskåp är ett ständigt återkommande önskemål och vi har fått krav från kommunen att bygga ny spolplatta med oljeavskiljare för våra maskiner. Detta är en del av vad vi har framför oss och då har vi inte ens pratat om vår bana.
Vi ska dock inte se allt för dystert på framtiden. Ekonomin ser i dagsläget bra ut, men det kommer troligtvis att krävas extra ordinära åtgärder framöver.

Vi kan dock med glädje nu berätta att styrelsen har beviljat medel för en renovera banan redan nu i höst. Så här är det tänkt:

Vi har under lång tid fått kritik på våra bunkrar av både medlemmar och gäster. I november kommer vi därför att utföra omfattande renovering av flera bunkrar/bunkerområden på banans västra del. Bankommittén har inventerat, diskuterat och kommit med ett förslag till styrelsen på prioriterade områden. Tillsammans med vår irländske vän och banbyggare, Shane Ringwood, (som tidigare har varit hos oss vid både bygget av nya greener samt vid bygget av dammar/kullar) kommer Bankommitté och greenkeeper att jobba fram ett mer detaljerat förslag. Detta kommer att genomföras under 2 veckor i november. Därefter kommer banarbetare och förhoppningsvis många frivilliga krafter att färdigställa områdena där grävmaskinen har gjort grovjobbet. Hela projektet är budgeterat till 150.000: – och du kommer som medlem kunna följa jobbet via facebook där Roger har lovat att lägga ut bilder. Vi hoppas och tror att detta kommer att lyfta banan till en ny nivå och att både medlemmar och gäster kommer att trivas i våra bunkrar – om man nu kan säga att man trivs där som golfare….

Vi diskuterar också hur vi en ska bibehålla finishen i våra bunkrar. Tyvärr räcker inte tiden för våra duktiga banarbetare att sköta alla bunkrar så som dom önskat. En bunker behöver ständig tillsyn och skötsel för att motsvara golfarens krav. Förut hade vi s.k. bunkervärdar som då och då tog en räfsa och en spade och gav ”sin bunker” lite kärlek. Detta är något som vi vill återinföra och vi hoppas att det finns intresserade medlemmar som vill hjälpa oss i vår strävan att hålla banan i fint skick. Mer info om detta kommer vi med i början av 2020. Är du redan nu intresserad av att bli bunkervärd så lägg bara ett mail till info@carlskronagk.com , så vidarebefordrar kansliet det till mediagruppen.

Ny mediegrupp i CGK
2019-10-30

Under en längre tid har vår medlemstidning Pin High legat i dvala. Nu har vi tillsatt en ny mediegrupp som ska blåsa liv i den igen. Inte på samma sätt som tidigare, utan som enskilda artiklar med löpande intressant information. Det är mycket som händer på klubben och tyvärr har vi inte spridit all information till våra medlemmar. Artiklarna kommer att ligga på CGK;s hemsida, och därefter samlas i en Pin High-mapp där. Det blir då lätt att gå tillbaka och se på all den samlade informationen.

Vi hoppas att du kommer att uppskatta vårt nya upplägg och vill följa med i vad som händer på klubben.
Första inslaget handlar om klubbens investeringsbehov inför 2020 och den banrenovering som kommer att genomföras redan nu i november. Missa inte den!

Stefan Jurén, ordförande CGK