Årsmöte

Publicerat 2022-02-24

Kallelse till Årsmöte för Carlskrona Golfklubb

Härmed kallas alla medlemmar i Carlskrona Golfklubb till årsmöte torsdagen den 17 mars, klockan 18.30.
Årsmötet kommer att hållas på Runda Rum,
Amiralitetsgatan 4, 371 30 Karlskrona
Mötet kommer att genomföras enligt föredragningslista, som ni hittar här: Föredragningslista Årsmötet

Information i korthet;
Årsmöte 2022
* Datum: 17 mars
* Tid: 18.30
Mötesplats
* Runda Rum
* Amiralitetsgatan 4, 371 30 Karlskrona

Alla möteshandlingar
Föredragningslista
Verksamhetsberättelse 2021
Budgetförslag
Avgiftsförslag
Valberedningens förslag
Motion inkommen 220206
Styrelsens förslag för ändringar i stadgarna
Revisionsberättelse

Hälsningar
Styrelsen Carlskrona Golfklubb