Årsmöte

Publicerat 2020-02-20

Kallelse!
Carlskrona Golfklubbs Årsmöte torsdagen den 12 mars 2020
kl. 18:30 i restaurangen på klubben.

Föredragningslista

CGK Verksamhet 2019

Budgetförslag

Avgiftsförslag