Banan

Mitt i naturreservatet

1953, efter några års sökande dök möjligheten upp att skapa den första delen av vad som skulle bli dagens 18 hålsbana upp. Greve Hans Wachtmeister var villig att upplåta mark till klubben på Almö för en 9-håls bana. Banan ritades upp av Douglas Brasier, den tidens mest kända banarkitekt, och de som var medlemmar vid tiden hjälptes åt att plöja, gräva plocka sten och så gräs så att de första hålen kunde invigas 1959 av Prins Bertil. 1966 påbörjades utbyggnaden för nya hål så att banan 1969 fick 12 hål. 1979 började de sista 6 hålen projekteras med hjälp av banarkitekten Jan Sederholm och dessa gjorde att vi fick en 18-hålsbana 1982.

1987 bildades det naturreservat som hela Carlskrona GK ligger inom. Detta gör att klubben har länsstyrelsen i Blekinge som övergripande instans. Vi har en bra dialog med dem om hur de 65ha som golfbanan upptar ska skötas.

 

Den stora skillnaden i skötsel och utveckling mellan CGK och andra klubbar är att vi måste kommunicera med länsstyrelsen varje gång vi vill förändra något på banan, vilket gör att vi får tänka till en gång extra vilket kan vara bra.

Klubben, med bankommittén och Head Greenkeeper och banpersonal i spetsen, försöker hela tiden att förbättra och utveckla banan så att den hänger med i utvecklingen och är den bästa, mest intressanta och roligaste banan i regionen för alla typer av golfare. Vi samarbetar med banarkitekten Christian Lundin på (re) Golf, som också samarbetar med Henrik Stenson. Det är Christian som designat nya övningsområdet, nya bunkrar, dammar och kullarna på banan.

Roger Hillborg
Head Greenkeeper

Kontakta oss om du vill veta mer

Roger Hillborg

Head Greenkeeper
roger.hillborg@carlskronagk.com
0734-296732

Torbjörn Jonasson

Kassör
whalenjonasson@gmail.com
0709-578511