Robotklippare

Extra hjälp på banan under sommaren

Vi kommer under sommaren 2024 att ha två robotklippare på lån från Maskiner Skog & Trädgård i Kalmar. Dessa kommer att klippa teeområdet på hål 12, området kring puttinggren och fairway-ruff på hål 17 och 18.

Regler kring robotklippare

En robotklippare är något utomstående och golfreglerna tar hand om robotklipparen i de allra flesta situationer.

Här följer några exempel på hur en spelare kan hantera olika regelsituationer där en robotklippare är inblandad.

Robotens status när den är i sin laddstation eller står still på banan;
Roboten betraktas som ett oflyttbart tillverkat föremål. Enligt Regel 16.1 får spelaren ta lättnad för störande inverkan av:
Bollens läge
Området för stans
Området för avsedd sving

Roboten trycker ner bollen i marken eller kör sönder bollen;
Om läget har förändrats ska bollen, eller en annan boll, placeras på den närmaste platsen inom en klubblängd som mest liknar det ursprungliga läget, Regel 14.2

Boll i vila, roboten knuffar undan bollen;
Bollen återplaceras på den uppskattade punkten där bollen låg, Regel 9.6 Om bollen är skadad eller inte går att få tag på inom några sekunder, får spelaren använda en annan boll, Regel 14.2

Boll i rörelse, spelarens boll träffar roboten och studsar iväg;
Bollen spelas där den stannar, Regel 11.1

Bollen hamnar ovanpå eller under roboten och följer med den;
Bollen eller en annan boll droppas på den uppskattade punkten rakt under där den först stannade på eller under roboten, Regel 11.1

Bollen stannar på, eller under roboten som står i sin laddstation eller still på banan;
Roboten betraktas som ett oflyttbart tillverkat föremål, lättnad får tas enligt Regel 16.1