Viasatfilmen

Viasatfilmen om Carlskrona GK från sensommaren 2016.