HPC Coaching Days

Ett dagskoncept, för dig som verkligen vill få en helhetsbild av ditt golfspel!
Vi börjar med 11 håls spel på förmiddagen, sedan äter vi lunch tillsammans och diskuterar igenom spelsituationer som uppstod under förmiddagen innan vi designar eftermiddagens träning efter det vi sett under spelet på banan.

Vi går igenom såväl spelstrategi som tekniska lösningar på olika situationer under förmiddagen, dels för att skapa en generell förståelse, men också för att många spelares bild av den egna förmågan eller ”vad man borde klara av”, inte alltid stämmer med verkligheten. Får man dessutom lite statistik kopplat till specifika situationer blir oftast bilden tydligare.

Eftermiddagens träning riktas in på individens specifika behov, även om vi är i en grupp. Det blir ingen ”generell gruppträning”, allt kommer att kopplas till behovet hos respektive deltagare och alla ska känna att man får individuell feedback på just sin egen teknik. Utöver analysen av spelet och den efterföljande träningen, får alla deltagare också en individuell träningsplan.

HPC Coaching Day 1 – Söndag 23 juni.
HPC Coaching Day 2 – Onsdag 26 juni.

Alla HPC Coaching Days startar med uppvärmning senast 8.30 och starttid för förmiddagens spel är 9.00

Kostnad 1995:-
Maximalt 4 deltagare per dag
(min 3 deltagare)

Anmälan och betalning görs direkt under Aktiviteter i vårt bokningsverktyg Matchi, klicka här!