Klubbens historia

Från 1906 till idag

1906- 1924

Karlskrona Golfklubb är den tredje golfklubben i Sverige och bildades 1906. Ordförande i klubben 1906 var Ludwig Åkerhielm som även fick in en fot i Svenska golfförbundets styrelse 1908-1916. Medlemsantalet var inget att skryta om och antalet kunde nästan räknas på en hand men antalet blev tillslut 27 stycken året 1907.  Medlemsantalet låg runt dryga 20 personer fram till 1913 sedan sjönk det ner till ca 15 stycken fram till 1922. Under de första åren var det militärerna som utövade sporten och så var det inte bara i Karlskrona utan även i hela Sverige. Året 1909 var det helt plötsligt 19 klubbar som ville anmäla att de bedrev golfspel och golfförbundet tyckte att det kändes rätt att ta betalt för de som utövade sporten. De beslutade att ta 1 kr per person men nu var det endast de fyra första klubbarna som gick med på det och som var kvar i förbundet. Under denna tid fanns det ingen greenfee avgift utan var man med i förbundet fick man spela gratis på alla banorna vilket bara var 4 stycken. De fyra klubbarna som valde att stå kvar i golfförbundet när kostnaderna tillkom var Göteborg, Stockholm, Karlskrona och Falsterbo.

Under 1907-1910 fick Karlskrona GK förfrågan att anordna Svenska mästerskapen då Göteborgs GK hade arrangerat allt sedan starten 1904 men Karlskrona nekade till att genomföra detta efter hårt tryck från SGF.

1917 togs golfbanan av beredskapsskäl i begäran för potatisodling, detta var början på slutet, för vad är en golfklubb utan bana? Klubben lyckades trots det existera fram till 1924.  Under detta året anmälde Karlskrona sitt utträde ur SGF.


1949

1949 bildades nuvarande Carlskrona GK formellt ute på ön Almö. Douglas Brasier var banarkitekt och en 6 håls anläggning anlades. Fem år senare var” hela” banan klar vilket innebar att 1956 fanns det en 9 håls anläggning på Karlskrona Golfklubb. Under de närmsta åren hände det mycket med utveckling av banan, så som att bunkrar byggdes och markeringspinnar och skyltar tillverkades. Det trycktes även upp scorekort och klubbhuset renoverades.

1959 hade klubben 10 års jubileum och det firades med 9 håls golfspel där Prins Bertil fick inviga klubben officiellt och han fick äran att spela en uppvisningsmatch. Det som är värt att komma ihåg från matchen är ”prinsadrivern” på det dåvarande 3e hålet (idag 11an) där han slog en drive som hamnade väldigt nära greenbunkern. Prins Bertil rankade Karlskrona GK som en av de 10 bästa banorna under en tid vilket Karlskrona GK är stolta över.

1969 tillkom ytterligare 3 hål vilket resulterade i en 12 håls slinga och 1966 bytte klubben namn till Carlskrona GK och fick därmed ett nytt klubbmärke. Inte förrän 1982 stod 18 hål klara och denna ombyggnad började 1980 efter att ha fått klartecken från flera olika håll. Golfbanan ligger i ett naturreservat med en otroligt härlig miljö vilket gör Carlskrona GK unikt. Efter att klubben varit igång med full verksamhet i ca 3 år låg medlemsantalet på dryga 600 och samtidigt ökade greenfee spelet kraftigt.


Almö – Ett naturreservat

Redan 1961 blev Almös södra del ett naturreservat och detta utvecklades och 1987 var hela Almö ett reservat. De gjorde detta bland annat för att ”slå vakt” om området som är av stort värde för naturen och aktiviteter inom frilufslivet. På Almö och i området där golfbanan ligger finns det olika typer av naturvärden, den dominerande är eken men utöver den finns det gott om björk, bok, lind, lönn och al, alla dessa har stor betydelse för Almö.

Att ha en golfklubb som ligger i ett naturreservat kan ibland upplevas som svårt då man ofta måste samråda med naturförvaltaren innan man gör några åtgärder. Det är viktigt att man låter banorna ansluta sig så naturligt som möjligt till terrängen, att inte vidta några åtgärder än de som framhäver den ursprungliga naturen och att hålla banan så välskött som möjligt genom klippning av området och röjning. Under de första åren skötte man banan på ett visst sätt så som att;

  • Spelytorna klipps med särskilda maskiner.
  • Klippning sker under hela tillväxt perioden.
  • Gödning görs på fairway under höst och vår.
  • Kalkning sker vart tredje år.
  • På greenerna används grundgödsel och kvävegödsel
  • Greenerna har automatisk bevattning.
  • Bekämpning av snömögel sker 4-5 gånger/ år.

Innan användning av någon typ av bekämpningsmedel ska en upplysning göras till länsstyrelsen senast en månad före användning. Kontakten med länsstyrelsen måste även tas om golfklubben vill bygga om eller bygga nytt t.ex. nya bunkrar och skapande av vattenhål.


Tränare

Mr A. Lester är ett namn man kan lägga på minnet. Han var klubbens första tränare men han var egentligen en resetränare som jobbade för svenska golfförbundet. Han reste runt och hjälpte nystartade klubbar att få igång en träningsverksamhet. Han var i Karlskrona 9-11 oktober 1955 och gav ett antal lektioner. Fram till slutet av 60-talet besöktes klubben av ett flertal tränare under kortare perioder. Träningsverksamheten började ta fart på allvar 1969-1971 då Håkan Nimark var klubbens riktiga tränare efter ett första år som elev. Efter ett antal år med många olika tränare var klubben nu trötta på att hela tiden byta och man hittade ytterligare en lösning i en egen klubbmedlem som själv hade god erfarenhet av golfspelet men ingen formell utbildning.

Under tiden klubben utvecklade sin vackra bana, klubbhus och allt annat runt omkring anställdes Arne Malmberg som intendent. Han hade ett stort intresse för golfen och drev även shopen under en viss period. Han genomgick förbundets instruktörsutbildning som ledde till att han även blev klubbens tränare.

1989 kom Anders Johansson till klubben som tränare och han är än idag kvar på Carlskrona GK, idag som klubbchef. Han har arbetat tillsammans med ett flertal tränare under dessa 26 år.

2016 tog Henrik Swärdh över jobbet som Head Professional.


Utveckling av banan

21 januari 1954 blev det klart att man skulle få bygga en golfbana på Almö naturreservat och samma dag skrevs kontraktet.

Midsommar 1955 är en stor dag att minnas för Karlskronaborna, det var då de första bollarna spelades ut på fairway. Under denna dag hade man öppnat upp 7 hål där 1,2 och 3 nästintill var färdiga, det var egentligen bara greenerna som saknades. De resterande 4 hålen hade man satt lite kors och tvärs bara för att få ihop en ”bana” att spela. Denna dag fanns det inga färdiga greener att spela på men man hade satt ut en försynt käpp med en blågul vimpel på som man hade som flagga. Två månader senare, i augusti, var nu utslagsplatserna och greenerna klara på de 3 första hålen och ytterligare en månad senare öppnade man hål 4,6,8 och 9.

Under 1950-60 talet var golf en så kallad ”gubbsport” vilket man får höra än idag men under denna tid var det mesta dels bara de högavlönade som spelade golf, vilket innebär att det var gubbarna som hade råd. Under första delen av 60-talet var ekonomin i klubben väldigt svag, det hände ingenting med banans utveckling på grund av för få medlemmar. 1965 påbörjades en utbyggnad av nya hål som skulle bli en 12 håls slinga men detta skedde med hjälp av stöd från Karlskrona stad och ett reverslån till varje medlem infördes. Under byggnadstiden var det en svår torka vilket ledde till att det var svårt att jobba med banan på det sättet man hade tänkt. 1969 stod en 12 hålsslinga klar.

Under 60-talet hände det en del på medlemsfronten. Blekingebona hade upptäckt sporten och Ronneby och Karlshamn lyckades bygga varsin golfbana. Detta ökade medlemsantalet på klubbarna i länet och så även för Karlskrona. I början av 70-talet passerade Carlskrona 200 medlemmar och bara 5 år senare var det 300 stycken som vill delta i sporten på Carlskrona GK. Då medlemsantalet steg kunde man även utveckla banan på flera olika sätt. Så som att bygga ut klubbhuset med omklädningsrum och shop. Sven Tumba kan vara den personen som satte Sverige på kartan och ökade golfintresset i landet. Han åkte runt på ”clinics” och visade upp sina talanger. 1971 kom han till Carlskrona GK och det lockade mycket folk som var golfare men det kom även icke golfare som tillslut blev intresserade av sporten. Sven Tumba var en stor idrottsman och blev professionell även inom golfen, han lockade många yngre elitspelare till att bli professionella. De blev tillslut en liten skara som åkte runt och spelade tävlingar och denna skara kallade sig för ”Playing Professionals”. Carlskrona GK bjöd in ett litet startfält för att klubben skulle kunna hålla prispengarna till en lagom nivå. Tävlingen blev populär och det resulterade i att tävlingen spelades under 3 år. Dessa tävlingar lockade publik och ökade medlemsantalet på klubbarna i Blekinge.

80-talet blev ett årtionde att minnas. Under dessa år hände det mycket under klubben så som att en 18 hålsbana stod klar, utbyggnad av maskinhall och en restaurang tillkom. Klubben investerade i drygt 2,5 miljoner kronor under 80-talet vilket har lett till stora framgångar. Medlemsantalet 1989 var 1000 stycken och fler än så kunde klubben inte ta emot. Det krävdes fler klubbar i Karlskrona och samma år öppnade Nicklastorp sin bana. I länet öppnade även Sölvesborg.

 

Klubbens historia är sammanfattad av Hilda Hagström, som en inlämningsupgift på Svenska Tränarutbildningen 2014