Regelutbildning

Publicerat 2019-02-21

Vi välkomnar dig som medlem på Carlskrona GK på regelutbildning för att informera er om de nya reglerna som trädde i kraft 1 januari 2019.

Alla som anmäler sig till regelutbildning kommer att få en regelbok ”spelarens upplaga”.

Varje tillfälle är planerat till 2 timmar med reservation till en del frågor som kan dra ut på tiden.
Minst antal deltagare är 10 personer och max 35/tillfälle.

Hoppas in vill lära er de nya reglerna tillsammans med oss och våra ideella regelexperter.

Anmälan