Pin High på hemsidan

Publicerat 2019-11-05

Nu finns Pin High återigen att läsa på hemsidan i nytt format som är mer lättläst.

Klicka på ”Klubben” och sedan vidare till Pin High så kommer artiklarna som mediegruppen publicerar att finnas i kronologisk ordning. Mediagruppen kommer sträva efter att släppa Pin High som ett web-magasin en gång i slutet av varje år, som en liten årskrönika.

Läs artikeln om Rustningen inför 2020 här!